Un home adult revisa un document, i al cercle una oficina del SEPE

SOCIETAT

Avís del SEPE als treballadors que acaben de quedar-se a l'atur a Espanya

El SEPE adverteix que l'aturat ha de complir una sèrie de requisits i ajustar-se a uns terminis per sol·licitar la prestació

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) posa a disposició dels aturats una sèrie de cobertures fins que trobin feina. En general, després de finalitzar un contracte o ser acomiadat, el professional té la possibilitat de sol·licitar l'atur. Això sí, per això caldrà que compleixi una sèrie de requisits.

Entre altres coses exigiran que tingui cotitzat com a mínim un any durant els darrers sis, i que aparegui com a demandant de feina. Des de l'organisme estatal indiquen que la prestació contributiva protegeix la situació d'atur dels que perden la feina i puguin i vulguin treballar.

El SEPE fa un recordatori dels passos necessaris per cobrar l'atur. Després de perdre el lloc i amb una cotització almenys d'un any a la Seguretat Social, disposa d'un termini de 15 dies hàbils per presentar la sol·licitud. Però es pot donar el cas que encara tingui pendent de gaudir de les vacances.

Si això passa, el temps per formalitzar la petició començarà a comptar des que acaba el període equivalent a les vacances. El termini és igualment de 15 dies.

El SEPE aclareix on sol·licitar la prestació

El SEPE explica que hi ha diversos canals a través dels quals es pot fer la sol·licitud de l'atur. La primera opció és acudint a l'oficina de prestacions, i per això cal demanar cita. Per la seva banda, l'altra és per mitjà de la seu electrònica d'aquest organisme.

Per això es requereix comptar amb usuari i contrasenya a través del sistema de Cl@ve, certificat digital o DNI electrònic. En aquells tràmits en què es requereixi signatura i s'accedeixi amb usuari i Cl@ve cal comptar amb el mòbil i que coincideixi amb el registrat.

Pas previ a acudir al SEPE

Abans d'acudir al SEPE a demanar la prestació caldrà donar-se d'alta com a demandant d'ocupació al Servei públic de la comunitat que correspongui. En el cas dels residents a Ceuta i Melilla, aquest tràmit s'ha d'efectuar al mateix SEPE.

Un cop s'aporti la documentació necessària es tramitarà la sol·licitud. S'aprovarà o es denegarà en funció de si es compleixen o no les exigències establertes. Hi ha la possibilitat de consultar l'estat de la prestació mitjançant un SMS escollit l'opció 'Pin telèfon mòbil'.

➡️ Ajuts ➡️ Societat

Més notícies: