Imatge de Yolanda Díaz molt somrient amb la mà al pit
POLÍTICA

El següent de Yolanda Díaz: treballar menys

La setmana que ve arrenca la taula de diàleg social per discutir la reducció de la jornada laboral: més costos per a les empreses

El Govern de coalició avança cap a un altre compromís social: reduir la jornada de treball. La pujada de l'SMI i la reducció de jornada tindran efectes als costos de les empreses. La mesura vol augmentar la productivitat i reduir l'atur, però hi ha dubtes sobre si realment serà així.

Treballar menys

En principi, la pujada de l'SMI anava a ser del 3%, però el Ministeri de Treball va imposar el 5%. Com ja expliquem des d'E-Notícies, això suposa disparar els costos de contractació per a les empreses. Concretament, 1.900 euros: el que costarà a una empresa tenir un treballador amb l'SMI.

Ara, el Gobierno avança cap al següent objectiu: la reducció de la jornada laboral. El dia 25 que ve arrenca la taula de diàleg social, que en el cas de la pujada de l'SMI no va ser un exemple de diàleg. Sigui com sigui, la intenció és reduir la jornada de les 40 a les 37,5 hores: mitja hora menys cada dia.

En termes empresarials, això té els mateixos efectes que la pujada de l'SMI: augmentar els costos. Si pagues més per menys temps, el temps surt més car. Però com passa sempre que es parla del mercat laboral, el concepte de productivitat és central. I hi ha diferents postures sobre això.

Productivitat i temps de treball

La teoria del Gobierno i alguns economistes és que la reducció de la jornada laboral augmentarà l'ocupació i la productivitat. La feina, per una redistribució: els empresaris contractaran més. I la productivitat perquè, si es redueix la jornada, el treballador farà més en menys temps i, per tant, serà més productiu.

Però això depèn del sector, més concretament del valor afegit de cada sector. Les dades mostren que a sectors d'un alt valor afegit - la biomedicina, per exemple - ja s'ha practicat la reducció de jornada. Ara bé, és una reducció consensuada i que respon de manera natural al seu alt valor afegit.

A sectors com l'hostaleria, el comerç i similars, els efectes d'una reducció de jornada poden ser negatius. L'augment dels costos pot no compensar la productivitat dels treballadors en aquests sectors. Cosa que s'acaba traduint en l'anomenada “mortalitat empresarial” o en la reducció de costos: acomiadar, pagar menys o no contractar.

Els que justifiquen la mesura assenyalen que, efectivament, augmenta els costos, però que es cobriran amb subvencions públiques. És a dir, que la idea és cobrir temporalment la pujada de costos i esperar que passi el teòric augment de productivitat i ocupació. Però fins ara, l'atur a Espanya és estructural i la productivitat està estancada.