Primer pla de Tània Verge amb cara de sorpresa

POLÍTICA

Verge convoca ara dues places per a la Direcció de Migracions, Refugi i Antiracisme

En ple procés electoral, la consellera de Feminisme convoca un altre concurs de mèrit per a dos alts càrrecs

La maquinària per donar càrrecs al Govern no para ni en plena campanya electoral. La conselleria d´Igualtat i Feminismes liderada per Tània Verge ha convocat aquest 10 d´abril un concurs específic de mèrits i capacitats per a dos càrrecs. Concretament, a la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme, que existeix, encara que la majoria de catalans pensen el contrari.

Un d'aquests càrrecs és el de "responsable de disseny de polítiques de migracions, refugi i antiracisme", amb un complement específic de 28.964,52 euros, que se suma a la categoria i el sou del funcionari.

La missió és la de "Promoure el disseny estratègic, el seguiment i l'avaluació de les polítiques públiques i les propostes normatives de migracions i antiracisme. D'acord amb la normativa vigent, per garantir la igualtat d'oportunitats i la implementació de les normes en aquest àmbit. També la millora dels instruments legals de protecció de drets de tota la ciutadania".

A més, ha de coordinar la participació de la Direcció General en projectes de recerca i recollida de dades per estudiar, avaluar i dissenyar nous projectes, en àmbits del sector públic, tercer sector, associatius o en partenariat en el marc competencial de la Direcció General, per a la promoció de polítiques interseccionals".

Per optar a aquest lloc, hauria de tenir coneixements convenients en “anàlisi social” o “pensament antiracista”, encara que no se sap com s'acredita tenir coneixements en aquest tipus de pensament.

Primer pla de Tània Verge

Secció d'informes d'Estrangeria

No s'espanten. Sembla una oferta laboral d'extrema dreta, però l'oferta Tània Verge. El segon concurs convocat en eleccions pretén atorgar una plaça a la secció d'informes d'estrangeria, amb un complement salarial de 14.742,48 euros.

La missió d'aquest treball és "assegurar el bon funcionament de la tramitació dels informes d'estrangeria per a les persones estrangeres i notificar-ne la resolució, així com emetre comunicacions per assessorar les persones estrangeres d'acord amb la normativa vigent amb l'objectiu de promoure l'accés i el manteniment de la documentació legal pertinent per a la vostra estada, residència i/o treball".

En aquest cas, també es demana tenir coneixements a "Migracions, antiracisme, drets fonamentals i d'estrangeria". A més, es demana tenir coneixements d'àrab i experiència en "la promoció i la defensa dels drets fonamentals, igualtat de tracte i no discriminació".

Sembla que més que fer complir la llei d'estrangeria, el Govern busca un perfil que els ajudi des dels drets fonamentals i no pas els deures.

Com que és un concurs de mèrits i capacitats, hi ha una puntuació per aconseguir alguns dels llocs, encara que costi saber com es quantifica el pensament antiracista o l'experiència en la igualtat de tracte. La segona fase d'aquest concurs, tot i això, assegura que es valoressin mèrits "complementaris consistents en altres coneixements, habilitats o aptituds".

Si es fixen, no especifica, de manera que sembla, presumptament, arbitrari i subjectiu. Ens posarem una alarma per no oblidar-nos i veure qui acaba guanyant aquestes dues places. Si és que n'hi ha després del 12 de maig.

➡️ Política

Més notícies: