Imatge de fons d´un matrimoni amb gest de preocupació i amb una calculadora i papers i una altra imatge d´una mà amb un grapat de bitllets d´euros
ECONOMIA

Si us interessa l'Ingrés Mínim Vital, la Seguretat Social té alguna cosa a dir-vos

Els perceptors d'aquest ajut es pregunten si té un caràcter indefinit o si per contra es pot suprimir

L'Ingrés Mínim Vital (IMV) és un ajut econòmic que ofereix la Seguretat Social a Espanya. El seu objectiu és garantir un nivell mínim d'ingressos a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat. No obstant això, hi ha dubtes sobre quant de temps es pot cobrar.

Val a dir que no hi ha una durada determinada. Mentre es compleixin els requisits establerts per la Seguretat Social, es pot continuar rebent l'IMV. Això significa que l'ajuda es mantindrà sempre que la situació econòmica del beneficiari no millori significativament.

Muntatge de fotos d?un senyor vidu mirant un retrat i, al costat, una mà agafant bitllets d?euro

Requisits per mantenir l'Ingrés Mínim Vital

Per continuar cobrant l'Ingrés Mínim Vital, cal complir certs requisits. Aquests són alguns dels més importants:

- Ingressos i patrimoni: Els ingressos i el patrimoni del sol·licitant han d'estar per sota dels límits establerts per la Seguretat Social. Aquests límits varien segons el nombre de membres de la unitat de convivència.

- Residència a Espanya: És necessari residir de manera legal i efectiva a Espanya. A més, cal haver viscut al país durant almenys un any abans de la sol·licitud.

- Inscripció al SEPE: Els beneficiaris han d'estar inscrits com a demandants d'ocupació al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), llevat d'algunes excepcions.

- Declaració anual d'ingressos: Cada any, els beneficiaris han de presentar una declaració d'ingressos i patrimoni. D'aquesta manera, la Seguretat Social pot verificar que segueixen complint els requisits.

Una mare abraça el seu fill, i al cercle, uns bitllets d'euro

Quan es perd l'Ingrés Mínim Vital?

L'ingrés mínim vital es pot perdre si es deixen de complir els requisits esmentats anteriorment. Per exemple, si els ingressos o el patrimoni del beneficiari superen els límits establerts, es deixarà de rebre l'IMV.

En cas que no es presenti la declaració anual d'ingressos i patrimoni, la Seguretat Social pot suspendre l'ajuda. A més, no estar inscrit al SEPE o no participar en les activitats d'inserció laboral pot portar a retirar-lo.

Possibles beneficiaris de l'Ingrés Mínim Vital

L'Ingrés Mínim Vital està adreçat a persones i famílies en situació de vulnerabilitat econòmica. Els possibles beneficiaris inclouen:

  • Persones soles: Adults que viuen sols i tenen ingressos i patrimoni per sota dels límits establerts.
  • Famílies: unitats de convivència formades per dues o més persones, amb ingressos i patrimoni que no superin els límits establerts.
  • Persones en situació d'exclusió social: Persones que, a més de tenir baixos ingressos, es troben en situació d'exclusió social.

L'Ingrés Mínim Vital és una ajuda econòmica que no té una durada determinada. Mentre es compleixin els requisits establerts per la Seguretat Social, es pot continuar cobrant aquest ajut. És important estar al corrent de les obligacions i presentar la declaració anual d'ingressos i patrimoni per no perdre l'IMV.

➡️ Economia

Més notícies: