Una persona gran asseguda d?esquena en una habitació, amb una imatge inserida del rètol del Ministeri d?Ocupació i Seguretat Social d?Espanya.
ECONOMIA

La Seguretat Social reforma la pensió de viduïtat: així t'afectarà

La Seguretat Social ha anunciat una reforma significativa que afectarà els beneficiats per la pensió de viduïtat

La Seguretat Social ha anunciat una reforma significativa a la pensió de viduïtat. Aquest canvi, promogut per la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, cerca adaptar i millorar les condicions per als beneficiaris. Vegem detalladament en què consisteix aquesta reforma i com afectarà els pensionistes.

En què consisteix la reforma?

La reforma de la pensió de viduïtat se centra en diversos punts clau. Un dels canvis més rellevants és calcular la pensió de viduïtat segons els anys de cotització del causant, semblant a la pensió de jubilació. Actualment, la pensió de viduïtat es basa en el 52% de la base reguladora de la víctima, podent pujar al 70% en certs casos.

Una dona gran amb ulleres i cabell canós apareix a la imatge, mentre que a la cantonada superior esquerra es mostra un cercle vermell amb una creu vermella sobre dues mans entrellaçades, suggerint una prohibició o rebuig.

A més, la reforma busca protegir els pensionistes majors de 65 anys la pensió de viduïtat dels quals sigui la seva principal font d'ingressos. Això s'alinea amb la recomanació 13 del Pacte de Toledo, que suggereix estudiar els efectes d'incloure els períodes de cotització del causant al càlcul de la pensió.

Com afectarà els pensionistes?

Per als pensionistes, aquesta reforma pot suposar un canvi significatiu en els ingressos. Incloure els anys de cotització del causant en el càlcul podria augmentar la pensió, en els casos on la víctima va tenir una llarga carrera laboral amb cotitzacions altes. Això és un alleujament per a molts vidus i vídues que depenen d'aquesta pensió per subsistir.

D'altra banda, la mesura també cerca reduir la bretxa d'ingressos entre les pensions de viduïtat i les de jubilació. Actualment, la pensió mitjana de viduïtat és de 894 euros, mentre que la mitjana del sistema és de 1.251,5 euros. Aquesta reforma intenta tancar aquesta bretxa i oferir una estabilitat econòmica més gran als beneficiaris.

Una dona gran asseguda en una taula, amb una imatge del Ministeri d?Ocupació i Seguretat Social d?Espanya en un cercle vermell superposat.

Implementació i terminis

La ministra Elma Saiz ha assenyalat que aquesta reforma serà gradual i que la seva implementació es farà en diverses fases. Això significa que els pensionistes han d'estar atents a les novetats i possibles ajustaments a les seves pensions en els pròxims mesos i anys.

La Seguretat Social ha destacat la importància de col·laborar amb els agents socials per dur a terme aquesta reforma de manera efectiva i justa. D'altra banda, s'espera que aquest canvi vagi acompanyat d'un altre tipus de mesures, com ara la reforma de les mútues i la millora de la gestió de les incapacitats temporals.

➡️ Pensions ➡️ Economia

Més notícies: