Instal·lacions de la Seguretat Social amb el rètol, i en primer terme, una dona trista amb la mà al cap
ECONOMIA

Demana aquesta ajuda com més aviat millor: la Seguretat Social l'està eliminant

La Seguretat Social té un missatge molt important per a les mares solteres que hagin gaudit de cert ajut

La Seguretat Social ha començat a reclamar la devolució de certes ajudes econòmiques que, segons el Tribunal Suprem, van ser percebudes de manera indeguda. Aquesta situació afecta principalment mares que van tenir fills en solitari i que, amb el vistiplau dels tribunals, van gaudir d'una llicència addicional que correspondria a l'altre progenitor.

Tot i això, el Suprem va rebutjar l'any passat l'acumulació d'aquestes baixes. I ara la Seguretat Social està exigint la devolució de les quantitats cobrades irregularment.

Una mare abraça el seu fill, i al cercle, uns bitllets d'euro

Per què la Seguretat Social reclama la devolució d'aquesta ajuda?

El principal motiu d'aquesta reclamació és una sentència del Tribunal Suprem. Moltes mares solteres, que tenen dret a un permís per naixement de 16 setmanes, també van gaudir de l'ajuda que correspondria a l'altre progenitor. Això va ser possible gràcies a decisions favorables de tribunals inferiors.

Tot i això, el Tribunal Suprem va dictaminar que no és possible acumular aquestes baixes en famílies monoparentals. Com a resultat, la Seguretat Social ha començat a reclamar les ajudes que van ser percebudes sota aquesta premissa.

Una de les cartes de reclamació esmenta l'execució de la sentència 1101/2023 del Tribunal Suprem, datada el 30 de novembre del 2023. Aquesta sentència declara que no és procedent la prestació que correspondria a l'altre progenitor en casos de famílies monoparentals, recull EFE.

Les principals perjudicades amb aquesta mesura

Les principals afectades són mares solteres que, basant-se en sentències favorables de tribunals inferiors, van gaudir de setmanes addicionals de permís per naixement. És el cas, per exemple, d'una mare soltera basca.

Muntatge de mans d'una mare i un nadó amb un feix de bitllets d'euro

El Tribunal Superior de Justícia del País Basc li va atorgar 135 euros diaris durant quatre setmanes addicionals. Tot i això, després de la sentència del Tribunal Suprem, la Seguretat Social ha reclamat la devolució d'aquestes quantitats.

L'organisme estatal ha formalitzat nombrosos recursos davant del Tribunal Suprem i els tribunals superiors de justícia autonòmics. Tot això amb el propòsit de revocar les sentències prèvies que afavorien les mares. Ara reclamen la devolució de les prestacions percebudes de manera irregular.

La Seguretat Social respon

Des del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, han assenyalat que en casos degudament justificats jurídicament es van reclamar les quantitats abonades per sentències provisionals. Això vol dir que, encara que les mares van rebre aquestes ajudes basant-se en decisions judicials prèvies, ara les han de tornar. Això està motivat per la nova interpretació del Tribunal Suprem.

La Seguretat Social comença a reclamar la devolució d'ajuts econòmics en entendre que van ser cobrats de manera indeguda. Aquestes mares solteres, que van gaudir de setmanes addicionals de permís per naixement basant-se en decisions favorables de tribunals inferiors, ara han de tornar aquestes quantitats. Aquesta situació ha generat preocupació i malestar entre les afectades.

➡️ Economia

Més notícies: