Una dona fa càlculs amb una llibreta i una calculadora, amb un cercle on es veuen diversos bitllets
ECONOMIA

Si cobres una pensió de viduïtat a Espanya compte: et pot passar això

La Seguretat Social pot retirar aquest ajut econòmic en cas que es produeixi algun d'aquests 5 motius

La pensió de viduïtat és una ajuda econòmica que la Seguretat Social atorga a les persones que han perdut el cònjuge. No obstant això, hi ha certes raons per les quals aquesta prestació pot ser retirada. És important conèixer aquests motius per evitar sorpreses desagradables.

Bàsicament cal diferenciar entre cinc diferents.

- Nou matrimoni o parella de fet. Un dels motius més comuns és si el beneficiari contrau un nou matrimoni o es registra com a parella de fet.

Fotomuntatge amb una imatge de fons d'una dona jubilada amb cadira de rodes i una rodona vermella amb una mà amb bitllets de 50 euros

La normativa estableix que, en formalitzar una nova relació, es perd el dret a continuar rebent aquest ajut. És fonamental informar la Seguretat Social de qualsevol canvi al teu estat civil per evitar problemes legals.

-Ingressos superiors al límit establert. La pensió de viduïtat està subjecta a certs límits d'ingressos. Si el beneficiari supera aquests límits, la Seguretat Social pot suspendre la pensió.

Els ingressos que es tenen en compte inclouen salaris, rendes de propietats i qualsevol altra font d'ingressos. És crucial mantenir un control dels teus ingressos i notificar a la Seguretat Social si superes el límit establert.

- No complir els requisits de convivència. Per rebre la pensió de viduïtat, cal haver conviscut amb el cònjuge mort durant un temps mínim.

Si la Seguretat Social descobreix que no es va complir aquest requisit, pot retirar la pensió. Aquest temps mínim varia segons la normativa vigent, per això és important estar ben informat sobre els requisits específics.

- Defunció del beneficiari. Aquest motiu pot semblar obvi, però és important esmentar-ho. La pensió de viduïtat se suprimeix automàticament en cas de mort del beneficiari.

Els familiars han de notificar a la Seguretat Social de la mort perquè es facin els tràmits corresponents i s'evitin cobraments indeguts.

- Frau o informació incorrecta. Si descobreixen que s'ha comès frau o s'ha proporcionat informació incorrecta per obtenir la pensió de viduïtat, aquesta pot ser retirada. A més a més, el beneficiari podria enfrontar-se a sancions legals.

Muntatge amb mans d'una persona gran i un cercle amb diversos bitllets d'euro

La Seguretat Social té capacitat per retirar l'ajuda

És essencial proporcionar sempre informació veraç i completa en sol·licitar qualsevol ajuda econòmica. La pensió de viduïtat és una ajuda vital per a moltes persones, però és fonamental conèixer els motius pels quals la Seguretat Social la pot retirar.

Estigues informat i assegura't de complir amb tots els requisits per evitar perdre aquesta important ajuda econòmica.

➡️ Pensions ➡️ Economia

Més notícies: