Dos treballadors al fons amb una màquina, i en primer pla un home amb cara de sorpresa i uns bitllets enrotllats
ECONOMIA

Avís de la Seguretat Social a les empreses: multa per contractar aquests treballadors

La Seguretat Social persegueix certes pràctiques que duen a terme moltes empreses i que perjudiquen els professionals

En els darrers anys, la Seguretat Social ha intensificat la seva vigilància sobre les empreses que contracten falsos autònoms. Aquest tipus de pràctiques no només perjudiquen els treballadors, sinó que també poden comportar greus sancions per a les empreses.

En primer lloc, cal definir què s'entén per fals autònom. És un treballador que, encara que està donat d'alta com a autònom, fa la seva feina sota les mateixes condicions que un empleat per compte d'altri. És a dir, treballa per a una sola empresa, segueix les instruccions i té un horari fix.

Tot i això, no gaudeix dels drets laborals que li correspondrien com a empleat. És el cas de vacances pagades, indemnització per acomiadament o cotització a la Seguretat Social per part de l'empresa.

Imatge de fons d'una oficina amb persona treballant, amb una altra imatge d'una dona amb gest pensatiu i una altra imatge d'un rellotge digital que marca les 16.44 de la tarda

Per què les empreses contracten falsos autònoms?

Les empreses recorren als falsos autònoms principalment per reduir costos. Com que no han de pagar cotitzacions a la Seguretat Social ni altres beneficis laborals, estalvien una quantitat significativa de diners. A més, poden acomiadar aquests treballadors sense necessitat de pagar indemnitzacions, cosa que els dona més flexibilitat.

L'organisme estatal ha posat el focus en aquesta pràctica i ha establert sancions severes per a les empreses que contractin falsos autònoms. Les multes poden oscil·lar entre els 6.251 i els 8.000 euros per cada treballador en situació irregular. A més, l'empresa haurà de pagar les cotitzacions no abonades a la Seguretat Social amb recàrrecs i interessos.

En casos greus, els responsables de l'empresa es poden enfrontar a penes de presó. La llei considera que aquesta pràctica és un frau a la Seguretat Social, i les conseqüències legals poden ser molt serioses.

Dues persones donant-se la mà i en primer pla una imatge de diversos bitllets apilats

La Seguretat Social dona les claus per evitar sancions

Per evitar sancions, les empreses han d'assegurar-se que els treballadors autònoms compleixen els requisits legals. Això inclou que el treballador tingui diversos clients, que pugui organitzar el seu propi horari i que no depengui exclusivament de l'empresa esmentada.

A més, és recomanable que les empreses consultin amb un assessor laboral per assegurar-se que estan complint totes les normatives vigents. La inversió en assessoria pot evitar problemes legals i sancions econòmiques a llarg termini.

La contractació de falsos autònoms pot semblar una solució econòmica a curt termini, però les conseqüències poden ser molt costoses. La Seguretat Social està cada cop més atenta a aquestes pràctiques i les sancions són severes. Les empreses han de ser conscients dels riscos que impliquen aquest tipus de situacions.

➡️ Economia

Més notícies: