Un matrimoni fa comptes, mentre que al cercle es veuen diversos bitllets
ECONOMIA

La Seguretat Social confirma els temors pitjors: l'ajuda que molts poden perdre

Alguns beneficiaris de l'Ingrés Mínim Vital podrien perdre'l, si superen els límits establerts per la Seguretat Social

L'Ingrés Mínim Vital (IMV) és una ajuda econòmica que ofereix la Seguretat Social a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat. Tot i això, hi ha situacions que poden afectar la continuïtat d'aquesta ajuda. Una és el cobrament d'una herència.

Cal dir primer que aquesta prestació econòmica té com a objectiu garantir un nivell mínim d'ingressos. Sobretot en el cas de les persones i les famílies que es troben en situació de pobresa. La Seguretat Social és l'encarregada de gestionar aquest ajut, que es concedeix en funció dels ingressos i el patrimoni dels sol·licitants.

Muntatge d´una dona estressada sense poder dormir i una imatge de diners

Condicions per cobrar l'Ingrés Mínim Vital

Per ser beneficiari de l'Ingrés Mínim Vital, cal complir amb una sèrie de requisits establerts per la Seguretat Social. Entre ells, destaquen:

  • Residència a Espanya: Els sol·licitants han de residir legalment a Espanya.
  • Edat: Han de tenir entre 23 i 65 anys, encara que hi ha excepcions per a menors de 23 anys amb fills a càrrec.
  • Ingressos i patrimoni: Els ingressos i el patrimoni del sol·licitant no han de superar certs límits establerts per la Seguretat Social.
  • Situació de vulnerabilitat: S'han de trobar en una situació de vulnerabilitat econòmica, és a dir, amb ingressos i patrimoni per sota dels llindars establerts.

Com afecta el cobrament d'una herència a l'Ingrés Mínim Vital?

El cobrament d'una herència pot afectar directament l'Ingrés Mínim Vital. La Seguretat Social estableix que els ingressos i el patrimoni dels beneficiaris s'han de mantenir dins de certs límits per continuar rebent l'ajut. Si una persona rep una herència, aquesta es considera un ingrés addicional i pot fer que se superin els límits fixats.

La Seguretat Social marca uns límits d'ingressos i de patrimoni que varien en funció del nombre de membres de la unitat de convivència. Si el cobrament d‟una herència fa que els ingressos o el patrimoni del beneficiari superin aquests límits, la persona podria perdre el dret a rebre l'Ingrés Mínim Vital.

Muntatge amb una dona una mica més gran somrient i bitllets d'euro en una cartera

És important que els beneficiaris d'aquest ajut informin la Seguretat Social de qualsevol canvi en la situació econòmica. Incloent-hi el cobrament d'una herència, perquè en cas contrari poden rebre sancions i la pèrdua de l'ajuda. Ells avaluaran la teva nova situació econòmica i determinaran si segueixes complint els requisits per rebre l'ajuda.

Els possibles escenaris després de rebre una herència

Hi ha tres possibles escenaris que es podrien donar després de rebre una herència. El primer seria mantenir l'ajuda. Si malgrat aquest cobrament, els ingressos i el patrimoni segueixen estant per sota dels límits establerts, podràs continuar rebent l'IMV.

Si l'herència fa que superis els límits d'ingressos i patrimoni temporalment, l'ajuda es podria suspendre. Es reprendria quan tornis a complir els requisits. La tercera possibilitat seria la pèrdua de l'ajuda de manera permanent.

➡️ Economia

Més notícies: