Un home gran amb ulleres i camisa blava, sostenint un bolígraf, amb bitllets d'euro i un cartell del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social de fons.
ECONOMIA

Pots perdre la pensió si cobres una herència? La Seguretat Social ho deixa clar

És crucial comprendre com afecta la teva pensió no contributiva el fet de rebre una herència

Rebre una herència pot semblar una benedicció, però per als que cobren una pensió no contributiva, aquesta situació es pot complicar.

La Seguretat Social estableix que si els ingressos anuals, inclosos els provinents d'una herència, superen certs límits, podries perdre la pensió. És fonamental entendre aquests límits i com afecten la teva situació econòmica per evitar sorpreses desagradables.

Una parella de gent gran revisa documents amb una dona més jove. A la cantonada inferior esquerra de la imatge, hi ha un requadre que mostra l?edifici del Ministeri d?Ocupació i Seguretat Social d?Espanya.

Les pensions no contributives són ajuts econòmics destinats a persones que no han cotitzat prou per accedir a una pensió contributiva.

Aquestes pensions s'atorguen a individus més grans de 65 anys o amb discapacitat, que no tenen prou recursos econòmics. La quantia d'aquestes pensions està subjecta als ingressos del beneficiari i la seva unitat de convivència.

Com afecta una herència a la teva pensió?

La Seguretat Social estableix un límit d'ingressos anuals per mantenir la pensió no contributiva. Per a l'any 2024 aquests límits són 6.784,54 euros a l'any per a una sola persona, 11.533,72 euros a l'any per a dos, 16.282,90 euros tres i 21.032,08 euros quatre persones.

Fotomuntatge de jubilats de fons mirant uns papers i al capdavant una cartera amb euros

Si reps una herència que, sumada als teus altres ingressos, supera aquests límits, podries perdre la pensió no contributiva. Per això és fonamental notificar-ho a la Seguretat Social en un termini de 30 dies després de rebre l'herència.

Hauràs de presentar una declaració dels ingressos totals de la teva unitat de convivència, incloent-hi el valor de l'herència. Això permet a la Seguretat Social ajustar o suspendre la pensió segons correspongui.

Què passa si no informes?

No informar la Seguretat Social sobre el canvi en la teva situació econòmica pot tenir conseqüències greus. L'omissió pot portar a la suspensió de la pensió i l'obligació de tornar les quantitats rebudes indegudament. Mantenir la transparència i complir els requisits legals és crucial per evitar sancions.

Fotomuntatge amb una imatge de fons d'una jubilada fent càlculs i al capdavant un ventall de bitllets d'euro

Per conservar la pensió no contributiva, a més de no superar els límits d'ingressos, és essencial complir amb altres requisits administratius, com la presentació anual de la declaració d'ingressos. Aquesta declaració inclou tots els ingressos de la unitat de convivència i assegura que no s'excedeixen els límits establerts.

Si anticipes rebre una herència, és aconsellable planificar financerament per evitar superar els límits. Consultar amb un assessor financer o un advocat et pot ajudar a gestionar l'herència de manera que minimitzi l'impacte a la teva pensió.

➡️ Pensions ➡️ Economia

Més notícies: