Imatge de fons d´una família amb una dona i un home i un nen i una nena asseguts en un sofà i mirant una tauleta i un llibre, i una altra imatge d´una dona amb cara de sorpresa en primer pla
ECONOMIA

Els nous dies lliures que poden reclamar els treballadors amb fills a Espanya

Aquest permís de paternitat servirà per a la cura de fills menors de 8 anys i es pot distribuir com es vulgui

A partir del 2 d'agost, els pares i mares a Espanya podran sol·licitar un permís de paternitat de vuit setmanes per tenir cura dels fills menors de vuit anys. Aquest permís, que és remunerat, forma part de les mesures incloses a la nova Llei de Famílies. La implementació d'aquest permís representa un avenç significatiu en la conciliació laboral i familiar, permetent als pares dedicar temps a tenir cura dels fills sense patir una pèrdua econòmica.

Té la particularitat que serà remunerat, cosa que significa que els pares continuaran rebent el seu salari durant el temps que estiguin de permís. La Seguretat Social serà l'encarregada de cobrir el cost d'aquest permís, assegurant que les famílies no pateixin una pèrdua econòmica.

Un pare rep l'abraçada del seu fill, i al cercle, un calendari amb el 19 en vermell

Quan estarà disponible?

Segons la nova Llei de famílies, aquest permís estarà disponible a partir del 2 d'agost. A partir d'aquesta data, els pares i mares podran sol·licitar el permís de paternitat de vuit setmanes per tenir cura dels fills.

Aquesta mesura és un pas important cap a la igualtat de gènere i la conciliació laboral i familiar. Permet a tots dos pares compartir les responsabilitats de la cura dels fills.

Els progenitors poden optar per gaudir les 8 setmanes de manera continuada o dividir-les en diferents períodes al llarg de l'any. Això permet a les famílies adaptar el permís a les vostres necessitats i circumstàncies particulars.

Per exemple, un pare podria prendre quatre setmanes de permís a l'estiu i les altres quatre setmanes a l'hivern. Tot depenent de les necessitats de la família i de la feina.

Muntatge amb família i mà amb bitllets

Per sol·licitar el permís de paternitat de vuit setmanes, els pares han de presentar una sol·licitud a la Seguretat Social. És important que els pares informin els seus ocupadors amb antelació sobre la intenció de prendre el permís. L'organisme estatal proporcionarà la documentació necessària i guiarà els pares a través del procés de sol·licitud.

Beneficis del permís de paternitat remunerat

Una de les novetats més importants d'aquest permís és la remuneració. Segons la nova Llei de Famílies, aquest permís parental de vuit setmanes per a fills menors de vuit anys serà remunerat. Això permetrà als pares i mares dedicar-se a la cura dels fills sense que això suposi una pèrdua econòmica significativa.

Aquesta mesura cerca millorar la conciliació laboral i familiar a Espanya. A partir del 2 d'agost ja us podreu sol·licitar.

➡️ Economia

Més notícies: