Una dona netejant una cuina amb guants grocs i un davantal, mentre que en un cercle vermell es mostra una mà entregant bitllets d'euro.
ECONOMIA

La Seguretat Social alerta de la multa de fins a 15.000 euros que enfronten molts

La Seguretat Social insisteix els ocupadors perquè compleixin un requisit bàsic per no exposar-se a una sanció

Contractar empleades de la llar és una pràctica comuna a moltes cases. Tot i això, és fonamental complir amb les normatives establertes per la Seguretat Social per evitar sancions. Una de les principals obligacions és pagar almenys el Salari Mínim Interprofessional (SMI) a aquestes treballadores.

Si no compleix aquesta exigència, l'ocupador podria enfrontar-se a una dura sanció. Les multes van des de 751 fins a 15.000 euros.

El Salari Mínim Interprofessional és una quantitat mínima que ha de rebre qualsevol treballador per la seva feina. En el cas d'aquestes professionals, és crucial que se'ls pagui almenys aquesta quantitat per garantir-ne els drets laborals i el benestar econòmic. No complir aquesta obligació no només és una falta ètica, sinó també una infracció legal que pot comportar serioses conseqüències.

Fotomuntatge amb fons d'una empresa i al capdavant una dona enfadada i un ventall de bitllets d'euro

Multes de la Seguretat Social

La Seguretat Social ha establert sancions per als ocupadors que no paguin el SMI a les empleades de la llar. Aquestes multes poden variar en funció de la gravetat de la infracció i de la reincidència de l'ocupador. Les sancions oscil·len entre 751 i 15.000 euros.

Per evitar aquestes multes, és fonamental regularitzar la situació laboral de les treballadores. Per això és obligatori donar-la d'alta al sistema de la Seguretat Social. Això garanteix que tingui accés a prestacions i drets laborals.

Assegureu-vos que el salari que pagueu a l'empleada de la llar no sigui inferior al Salari Mínim Interprofessional. Aquesta suma s'actualitza anualment, per la qual cosa és important estar al corrent de les modificacions.

A més a més del sou, és essencial respectar les hores de treball acordades. No s'ha d'exigir a l'empleada que treballi més hores de les pactades sense la remuneració corresponent.

Un contracte clar i detallat és fonamental. Aquest ha d'especificar les condicions laborals, el salari, les hores de feina i les tasques a fer.

Muntatge d'una neteja de parquet i una dona més gran contenta

Beneficis de regularitzar la situació laboral

Regularitzar la situació laboral de les empleades de la llar no només evita sancions. També ofereix múltiples beneficis tant per a l'ocupador com per a la treballadora.

- Accés a prestacions socials: L'empleada tindrà dret a prestacions com ara la baixa per malaltia, l'atur i la jubilació.

- Millora de l'ambient laboral: Un entorn de treball just i legalment regulat, millora la relació entre ocupador i empleada.

- Tranquil·litat per a l'ocupador: Complir la llei evita preocupacions i possibles sancions econòmiques.

Complir les normatives de la Seguretat Social és essencial per evitar sancions i garantir els drets de les empleades de la llar. Pagar almenys el Salari Mínim Interprofessional i regularitzar la situació laboral d'aquestes treballadores no és només una obligació legal. També una qüestió de justícia i respecte.

➡️ Economia

Més notícies: