Una dona gran asseguda en una taula revisant documents amb una imatge del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social d'Espanya en un cercle vermell superposat.
ECONOMIA

Cobres una pensió de viduïtat? La Seguretat Social alerta d'un canvi imminent

Això és el que has de saber si estàs rebent actualment una pensió de viduïtat

La Seguretat Social ha anunciat recentment una sèrie de canvis importants a la pensió de viduïtat que podrien afectar milers de beneficiaris a tot Espanya.

Entre les modificacions més destacades hi ha la consideració dels anys cotitzats pel mort en el càlcul de les pensions de viduïtat, una mesura que promet millorar significativament la suma rebuda pels beneficiaris.

Dona més gran d'esquena, vestida de negre, mirant pensativament per la finestra en una habitació lluminosa. A la cantonada superior dreta, un cercle ressalta una guardiola de porquet trencada, plena de monedes. La imatge simbolitza la preocupació pel futur financer i la incertesa econòmica després de la pèrdua d'un ésser estimat

En què consisteix el canvi?

Actualment, la pensió de viduïtat es calcula principalment en funció de l'edat i la situació familiar del beneficiari, sense tenir en compte els anys cotitzats pel cònjuge mort.

Amb el nou enfocament proposat per la Seguretat Social, es pretén incloure aquests anys de cotització com a factor determinant en el càlcul de la pensió. Això podria resultar en un augment considerable de la pensió per a aquells vidus i vídues els cònjuges morts dels quals hagin treballat durant molts anys i cotitzat a la Seguretat Social.

Detalls del càlcul actual i les noves propostes

Avui dia, el càlcul de la pensió de viduïtat es basa en un percentatge aplicat a la base reguladora de la víctima, amb un percentatge general del 52%.

Fotomuntatge amb una imatge de fons de dos jubilats i davant una cartera amb billets d'euro

Aquest percentatge pot augmentar al 60% si el beneficiari té almenys 65 anys i no percep altres pensions públiques ni ingressos per feina, i al 70% si té càrregues familiars i la pensió de viduïtat n'és la principal font d'ingressos.

Amb els canvis proposats, els anys de cotització del difunt s'afegiran a aquests factors, cosa que podria resultar en pensions més altes per a molts beneficiaris. Això no només beneficiarà els vidus i les vídues grans, sinó també aquells que han depès de l'ingrés del cònjuge mort per mantenir el seu nivell de vida.

La reforma busca abordar les necessitats específiques dels que es troben en una situació de vulnerabilitat econòmica després de la pèrdua del cònjuge. Amb aquestes modificacions, s'espera que les pensions mínimes de viduïtat s'equiparen progressivament amb les pensions mínimes de jubilació durant els pròxims quatre anys.

Dos jubilats revisen un document, amb diversos bitllets de fons

Aquest any, la quantia mínima de les pensions de viduïtat ha augmentat de 906 euros a 1.033 euros mensuals, cosa que representa un alleujament significatiu per a molts beneficiaris.

A més, la nova normativa preveu millores per a aquells beneficiaris amb càrregues familiars, elevant les mensualitats en un 14%, superant així la barrera dels 1.000 euros mensuals per primera vegada. Aquests increments busquen garantir un nivell de vida digne per als vidus i vídues a tot el país.

Una altra novetat important és la possibilitat que persones divorciades o separades legalment puguin rebre una pensió de viduïtat en cas de mort de la seva exparella, sempre que no hagin contret matrimoni de nou i compleixin certs requisits com tenir fills en comú o no haver tornat a casar-se.

➡️ Pensions ➡️ Economia

Més notícies: