Una parella de persones grans revisa documents financers mentre una imatge inserida mostra una calculadora, una guardiola i piles de monedes.
ECONOMIA

El canvi amb les pensions que ha agafat per sorpresa milers de jubilats

La devolució del complement per paternitat amb caràcter retroactiu és una notícia que ha portat alegria

La Seguretat Social ha començat a tornar amb caràcter retroactiu el complement per paternitat, una notícia que ha sorprès gratament milers de jubilats a tot Espanya.

Aquesta mesura, que ha estat implementada després d'una sèrie de resolucions judicials, busca corregir una desigualtat històrica en el sistema de pensions i garantir una equitat més gran entre homes i dones.

Una parella de persones grans somriu mentre una sosté diversos bitllets d'euro i l'altra un control remot.

La història darrere del complement per paternitat

Tot va començar quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i, posteriorment, el Tribunal Suprem espanyol van determinar que el complement de maternitat, destinat exclusivament a dones, era discriminatori per als homes.

Per corregir aquesta situació, es va establir el complement per a la reducció de la bretxa de gènere. Aquest nou complement està destinat tant a homes com a dones que hagin tingut fills i que siguin beneficiaris d'una pensió contributiva de jubilació, incapacitat permanent o viduïtat des del 4 de febrer de 2021.

Com afecta això els jubilats?

La implementació d'aquest canvi ha significat que molts jubilats que no van rebre el complement per paternitat en anys anteriors, ara estan veient com la Seguretat Social els torna aquestes quantitats amb caràcter retroactiu.

Fotomuntatge amb una imatge de fons d'una jubilada fent càlculs i al capdavant un ventall de bitllets d'euro

L'import del complement per a la reducció de la bretxa de gènere ascendeix el 2024 a 33,20 euros mensuals per cada fill, amb un límit màxim de quatre fills. Això vol dir que una persona pot arribar a rebre fins a 1.859,20 euros anuals per aquest concepte.

A més, la Seguretat Social ha aclarit que aquest complement no es té en compte en aplicar el límit màxim de les pensions contributives ni per determinar el complement per a pensions inferiors a la mínima.

Això representa un alleugeriment significatiu per a molts jubilats, que veuen com els seus ingressos mensuals s'incrementen sense afectar altres beneficis que poguessin rebre.

Una parella de gent gran revisa documents amb una dona més jove. A la cantonada inferior esquerra de la imatge, hi ha un requadre que mostra l?edifici del Ministeri d?Ocupació i Seguretat Social d?Espanya.

És important tenir en compte que la devolució retroactiva d'aquest complement també té implicacions fiscals. Segons la Llei de l'IRPF, quan els rendiments del treball es perceben en períodes impositius diferents d'aquells en què van ser exigibles, s'han d'imputar a aquests períodes, practicant, si escau, una autoliquidació complementària sense sancions ni interessos de demora.

Això significa que els jubilats que rebin aquesta devolució han d'estar atents a les seves obligacions fiscals i, en alguns casos, fer els tràmits necessaris per regularitzar la seva situació davant d'Hisenda. Tot i que pot semblar una complicació addicional, el benefici econòmic de rebre aquests pagaments retroactius compensa àmpliament les gestions administratives que puguin ser necessàries.

Un canvi positiu per a milers de famílies

Aquest canvi en el sistema de pensions no és només una qüestió de justícia, sinó també d'equitat econòmica. Moltes famílies que depenien exclusivament de la pensió del jubilat ara veuen un augment en els seus ingressos, cosa que pot significar una millora en la qualitat de vida.

La mesura ha estat rebuda amb entusiasme per nombroses associacions de pensionistes i col·lectius de pares que durant anys havien reivindicat la necessitat d'un sistema més just i equilibrat.

➡️ Pensions ➡️ Economia

Més notícies: