Fotomuntatge amb una imatge de fons d'un jubilat fent càlculs i una rodona vermella amb un pot amb diners
ECONOMIA

L'avís sobre la pensió als treballadors que tenen dues feines o més

La pluriocupació pot acabar afectant la pensió que pots percebre

A l'era actual, cada vegada és més comú que els treballadors es trobin en la necessitat o el desig de tenir més d'una ocupació per complementar els seus ingressos. Aquest fenomen, conegut com a pluriocupació, pot comportar una sèrie de consideracions importants quan es tracta de la pensió i la Seguretat Social.

Si estàs treballant en dos o més llocs alhora, és fonamental entendre com això pot afectar la teva futura pensió i les implicacions que té per a la teva seguretat financera a llarg termini.

Dona contenta davant d'un ordinador amb una imatge destacada a la dreta de bitllets d'Euro

Com afecta la pluriocupació a la teva pensió

La pluriocupació es refereix a la situació en què una persona té dos o més llocs de treball de manera simultània, dins del mateix règim de la Seguretat Social. Aquesta és una situació diferent de la pluriactivitat, on una persona treballa en règims diferents (per exemple, com a autònom i empleat per compte d'altri).

En el context de la pluriocupació, la Seguretat Social estableix certs límits i normes que determinen com es calculen les cotitzacions i com aquestes influeixen en la pensió futura. És crucial entendre aquestes regulacions per assegurar-te que no hi hagi sorpreses desagradables quan arribi el moment de la jubilació.

Cotitzacions acumulades

Quan treballes en més d'una feina alhora, les cotitzacions a la Seguretat Social de tots dos llocs de treball s'acumulen. No obstant això, hi ha un límit màxim de cotització establert per la llei.

Això significa que, encara que pots contribuir des de múltiples ocupacions, no pots superar el topall màxim anual de cotització. Si els teus ingressos combinats superen aquest límit, només es tindrà en compte fins a aquest límit per al càlcul de la teva pensió.

Muntatge amb les mans d'una persona gran subjectant bitllets d'euro i un cercle amb un jubilat amb cara de pensatiu

Per exemple, si tens dues feines i cadascuna aporta al sistema de la Seguretat Social, la suma d'ambdues contribucions no pot excedir el límit màxim permès. El 2024, aquest límit se situa en els 4.720,50 euros mensuals.

Impacte a la base reguladora

La base reguladora és la mitjana de les teves bases de cotització i s'utilitza per calcular la quantia de la pensió. En estar en pluriocupació, les bases de cotització de cada ocupació se sumen, sempre respectant el límit màxim. Això pot beneficiar significativament la teva base reguladora i, en última instància, augmentar la quantia de la teva pensió futura.

No obstant això, has de ser conscient que les bases de cotització dels anys en què estiguis en pluriocupació no es poden multiplicar indefinidament, ja que el límit màxim de cotització actua com un fre. És a dir, encara que l'acumulació hi pot ajudar, està limitada pel sostre de cotització anual.

D'aquesta manera, gestionar diverses feines simultàniament pot resultar en una complexitat administrativa més gran. La coordinació de les teves contribucions a la Seguretat Social es torna més complicada, ja que hauràs d'assegurar-te que cada ocupació estigui correctament reportada i que les cotitzacions s'apliquin adequadament.

Això pot requerir un seguiment més atent i detallat per garantir que totes les dades estiguin en ordre i que no es produeixin errors que puguin afectar negativament la teva pensió.

➡️ Pensions ➡️ Economia

Més notícies: