Una dona amb un suèter groc assenyala cap a un cercle vermell que conté una bandera amb franges vermelles i grogues, mentre que al voltant hi ha fitxes de lletres escampades.
ACTUALITAT

El cognom català que és molt conegut, però ho tenen menys de 300 persones

Aquest cognom català ha evolucionat de ser un símbol regional a una marca reconeguda a tot el país

A Catalunya, com a moltes altres regions d'Espanya, hi ha cognoms que encara que no són àmpliament coneguts, tanquen una rica història i tradició. Aquests cognoms reflecteixen les arrels culturals i geogràfiques de la regió, i sovint expliquen històries d'antics llinatges i orígens locals.

Un dels cognoms que ha cobrat certa notorietat en els darrers anys, és del que parlem avui. Tot i que per a molts, el cognom estigui associat a una coneguda marca d'aliments, la seva història i el seu significat van molt més enllà de l'àmbit comercial.

Origen, significat i popularitat del cognom Tarradellas

El cognom Tarradellas té un origen català. Es tracta d'un cognom toponímic, derivat de llocs anomenats "Tarradellas" a Catalunya. El sufix "-ellas" és un diminutiu en català, cosa que suggereix que el terme podria haver estat usat per descriure un petit terreny o finca. El cognom, per tant, podria haver estat adoptat per les persones que vivien o treballaven en aquests llocs.

Històricament, els cognoms toponímics eren comuns a Europa, ja que permetien identificar les persones segons el lloc d'on provenien o on residien. Aquest tipus de cognoms sovint assenyalaven la pertinença a una comunitat específica, reforçant la identitat regional i cultural dels seus portadors.

Mapa d'Espanya que mostra la distribució del cognom

Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el cognom Tarradellas té una presència relativament modesta a Espanya. Actualment, hi ha 150 persones que porten Tarradellas com a primer cognom i 122 com a segon cognom a tot el territori nacional.

La majoria d'aquests individus resideixen a Catalunya, cosa que no és sorprenent a causa de l'origen del cognom. Tot i això, també es troben persones amb aquest cognom a Valladolid, encara que en un percentatge mínim. Aquesta dispersió probablement és deguda a moviments migratoris interns, reflectint com les famílies catalanes s'han traslladat a altres regions d'Espanya al llarg dels anys.

Casa Tarradellas: d'un cognom a una marca emblemàtica

El cognom Tarradellas s'ha consolidat no només a l'àmbit genealògic, sinó també a l'empresarial, gràcies a Casa Tarradellas. Aquesta empresa, fundada el 1976 al municipi de Gurb ha portat el cognom a la fama a tot el país. Especialitzada en productes alimentaris com pizzes, embotits i patés, Casa Tarradellas ha esdevingut sinònim de qualitat i tradició culinària catalana.

Muntatge fotogràfic entre una imatge de la planta de Casa Tarradellas i Josep Tarradellas, l'hereu de l'empresa

L'elecció del nom per a l'empresa no és casual; reflecteix l'orgull i l'herència familiar dels fundadors. A través dels seus productes Casa Tarradellas ha aconseguit combinar la innovació amb la preservació de receptes tradicionals, capturant l'essència de la cuina catalana i portant-la a milions de llars.

El cognom Tarradellas és un exemple de com els cognoms poden transcendir els orígens geogràfics i culturals per convertir-se en símbols de qualitat i tradició. Ja sigui a través de les dades demogràfiques o de la presència empresarial, Tarradellas continua sent significatiu en la història i la cultura catalana, deixant una empremta duradora a Espanya.

➡️ Actualitat

Més notícies: