Muntatge amb oficina del SEPE i cercle vermell amb mans sostenint bitllets d'euro

SOCIETAT

El temps mínim que necessites cotitzar per tenir dret a l'atur a Espanya

Per poder rebre la prestació contributiva per desocupació per un temps determinat, les persones que s'han quedat sense feina han de complir un cert temps de cotització previ

L'ajuda econòmica per estar sense feina, més coneguda com a atur, pot ser sol·licitada per un període específic per aquells que han perdut la feina. El SEPE s'encarrega d'administrar els diversos subsidis relacionats amb l'ocupació.

A Espanya, al voltant d'1,6 milions de persones estan aturades i reben algun ajut econòmic. Per qualificar per a l'atur, els treballadors han de complir certs requisits, com ara comprometre's a buscar activament una altra feina.

El benefici té un límit de temps generalment de 720 dies, però depèn de l'historial laboral de cada individu. El SEPE també ofereix renda activa d'inserció, subsidis per esgotament i una prestació per a persones de més de 52 anys.

L'atur, que és la prestació per desocupació, proporciona suport econòmic als treballadors que es troben sense feina per un període determinat. El seu propòsit principal és compensar la pèrdua d'ingressos mentre es busca una nova ocupació.

Però només aquells que han treballat durant un període específic poden sol·licitar aquesta prestació.

Quants mesos de cotització es requereixen per ser apte per cobrar l'atur?

Per ser apte per a l'atur, s'ha d'haver treballat durant 360 dies dins dels sis anys previs a la situació d'atur, i això correspondria a quatre mesos d'atur. La durada i la quantitat de la prestació depenen de l'historial de cotització i de les bases de cotització de cada beneficiari, a més d'altres factors variables.

Temps que pots cobrar l'atur segons les cotitzacions

Dies de cotitzacióDies de prestació
de 360 a 539120
de 540 a 719180
de 720 a 899240
de 900 a 1079300
del 1080 al 1259360
del 1260 al 1439420
de 1440 a 1619480
del 1620 al 1799540
del 1800 al 1979600
del 1980 al 2159660
des del 2160720

En general, el subsidi varia a Espanya entre els 540 i els 1.519 euros, segons el darrer salari de cada sol·licitant. Els beneficiaris han de demostrar almenys un any d'experiència laboral per poder cobrar aquesta ajuda.

Aquesta quantitat a cobrar es calcula tenint en compte els salaris dels 180 dies previs a la situació de desocupació, es cobrarà un 70% del sou que es rebia aleshores. Quan passin els sis primers mesos, l'atur disminueix. A partir de llavors és el 50% del sou.

Quan es rep aquesta ajuda a la desocupació?

En general, els subsidis es dipositen al voltant del dia 10 de cada mes, encara que la data és aproximada. El SEPE té acords amb alguns bancs per anticipar els pagaments, per la qual cosa molts beneficiaris poden rebre els diners entre els dies 3 i 10 de febrer.

Tot i que cal tenir en compte que les dates varien si el dia de dipòsit cau en un cap de setmana o dia festiu. En tot cas, aquells en situació d'atur rebran el subsidi durant les primeres dues setmanes del mes.