Una dona d'esquenes utilitzant un caixer automàtic de CaixaBank
SOCIETAT

La novetat de CaixaBank amb què molts clients poden sumar diners als seus estalvis

CaixaBank ofereix un nou dipòsit bancari amb el qual pots guanyar diners

CaixaBank ha llançat un dipòsit bancari bonificat a un termini fix de 12 mesos. Aquesta proposta de la companyia promet seguretat i estabilitat financera i la possibilitat d'augmentar els ingressos d'una manera senzilla.

A continuació, t'expliquem tots els detalls d'aquesta novetat amb què molts clients guanyaran diners sense esforç.

L'aposta de CaixaBank

Una de les característiques més destacades d'aquest dipòsit de CaixaBank és el seu interès atractiu garantit de l'1 % TAE. Els usuaris que optin per aquest dipòsit veuran créixer els seus diners a una taxa de l'1 % anual durant el període de 12 mesos.

Aquesta taxa supera significativament les ofertes d'estalvi tradicionals, com els comptes corrents o d'estalvi, que generalment ofereixen taxes d'interès molt més baixes.

Pal o columna exterior amb el logo de CaixaBank davant del mateix banc
CaixaBank ofereix una taxa de l'1 % anual durant el període de 12 mesos | Europa Press

Es tracta d'una forma d'inversió de baix risc, on els estalvis del client es mantenen segurs i disponibles per retirar-los al final del termini acordat. Aquesta seguretat està fomentada pels Fons de Garantia de Dipòsits (FGD) a la Unió Europea, que garanteixen els dipòsits fins a un màxim de 100 000 euros per titular i entitat.

Un impuls a la rendibilitat

A més de l'atractiva TAE, aquest dipòsit bancari de CaixaBank ofereix un avantatge addicional. La possibilitat d'obtenir una rendibilitat encara més gran a través d'altres productes i serveis oferts pel banc. Això significa que els clients poden aprofitar la sinergia entre diferents productes financers de CaixaBank per optimitzar-ne els guanys.

Per entendre millor com funciona aquest sistema, podem imaginar un client que diposita una quantitat al nou dipòsit a termini fix. Alhora, aquest client també utilitza altres serveis financers de CaixaBank, com ara targetes de crèdit, comptes d'estalvi o inversions.

La interacció entre aquests productes pot generar un rendiment general més gran per al client, cosa que converteix CaixaBank en un soci financer integral.

La seguretat com a pilar fonamental

És fonamental destacar que, encara que aquest nou producte ofereix l'oportunitat d'augmentar la rendibilitat, continua mantenint la seguretat inherent als dipòsits bancaris. Els estalvis del client estaran sostinguts pels Fons de Garantia de Dipòsits (FGD) de la Unió Europea, que asseguren la integritat dels dipòsits fins al límit màxim esmentat anteriorment.

CaixaBank i les claus principals d'aquest dipòsit

Per accedir a aquest dipòsit bancari, els clients de CaixaBank han de fer un ingrés mínim de 5000 euros en una única aportació. Els usuaris tenen la capacitat de recuperar la seva aportació a qualsevol moment.

Cartell negre amb el logo de CaixaBank
Has de fer un dipòsit de 5000 euros per poder accedir-hi | Europa Press

El dipòsit bonificat de CaixaBank ofereix un interès garantit de l'1 % TAE. Aquesta taxa és superior a la que ofereix moltes altres opcions i constitueix un al·licient atractiu per a aquells que busquen fer créixer les seves inversions.

Per accedir a un interès addicional sobre el dipòsit bonificat, els sol·licitants han de complir certes condicions especificades per CaixaBank. Aquestes condicions inclouen la contractació o el manteniment de productes i serveis comercialitzats pel banc.

Com assegurances de vida, salut, llar, sistemes d'alarma o el Servei de Protecció Sènior. També, la domiciliació d'ingressos mensuals mínims de 600 euros durant almenys 6 mesos, com nòmines, pensions o prestacions.

Bitllets i monedes d'Euro
Els sol·licitants han de contractar productes i serveis del banc | PixaBay

En cas que un client decideixi sol·licitar un reintegrament anticipat del total del dipòsit, no s'aplicarà cap tipus d'interès. Si opteu per un reintegrament anticipat parcial del dipòsit, la quantia restant s'utilitzarà per calcular tant l'interès garantit com l'interès addicional condicionat.

Sempre que es mantinguin els productes contractats necessaris per obtenir aquest benefici extra. Això incentiva els clients a mantenir una relació a llarg termini amb el banc i a aprofitar al màxim les sinergies entre diferents productes i serveis financers.