Persona introduint el vot en una urna electoral
SOCIETAT

Els motius pels quals et pots deslliurar d'estar en una mesa electoral el 9 de juny

Apunta les excuses que pots posar per no haver d'acudir a una mesa electoral a les eleccions europees

Falta menys d'un mes perquè se celebrin les eleccions europees del pròxim 9 de juny. Molts espanyols temen que els arribi una carta certificada de Correus, en què els informin que han d'acudir a la mesa electoral per llei.

Molts intentaran no anar-hi i és que hi ha algunes excuses legals amb què evitarien assistir a la mesa electoral el 9 de juny. Recordem que la Llei Orgànica del Règim Electoral General fixa, a més de les taules i la seva constitució, que els seus membres siguin elegits per sorteig.

Les raons per les quals podràs evitar acudir a una mesa electoral el 9 de juny

A aquests membres els escullen entre les persones censades a la secció corresponent, si són menors de 65 anys i saben llegir i escriure. Així, la Junta Electoral Central posa sobre la mesa uns supòsits en què amb una raó de pes, pots no haver d'acudir a la mesa electoral.

Persona posant un vot a una urna i l'emblema de correus

Les causes poden ser personals, familiars i professionals. En totes hauràs de justificar detalladament amb la documentació requerida per la qual rebutges acudir a la mesa electoral si t'ha tocat al sorteig. Després de presentar al·legacions, la Junta té fins a cinc dies per decidir si et pots deslliurar d'acudir-hi o no.

Causes personals

 • Major de 65 anys
 • En situació de discapacitat
 • Percebre una pensió d'incapacitat permanent absoluta o temporal per treballar
 • Estar embarassada un mínim de 6 mesos o de permís de maternitat
 • Intern en un centre penitenciari o hospital psiquiàtric
 • Haver format part d'una mesa electoral com a mínim 3 vegades a la darrera dècada
 • Ser víctima acreditada d'un delicte el condemnat o investigat del qual tingui una ordre d'allunyament i estigui inscrit al mateix Cens Electoral

Altres raons personals que et podrien donar també l'exempció

 • Una lesió o malaltia que no permeti fer les funcions que requereix una mesa electoral
 • Percebre una pensió d'incapacitat permanent total per a una professió anàloga a les funcions realitzades a la mesa
 • En situació de risc en els primers 6 mesos de l'embaràs (amb factors de risc relacionats amb la feina a mesa)
 • Per intervenció quirúrgica o prova clínica inajornable el 9 de juny o els dies just anteriors o el posterior
 • Pertànyer a una comunitat religiosa (ordre de monjos de cloenda)
 • Haver canviat la residència habitual a una altra comunitat autònoma
 • Tenir un viatge reservat abans de la convocatòria (s'ha de demostrar que vas reservar aquest viatge abans de conèixer aquesta data. A més de manifestar el perjudici econòmic que et generaria aquesta situació)

Causes familiars

 • Ser mare, durant el període de lactància natural o artificial, fins a complir el nadó 9 mesos
 • Tenir cura de menors de 8 anys o de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial
 • Tenir cura d'un familiar (fins a segon grau de consanguinitat) que, per motius d'edat, accident o malaltia, no es pugui valer per ell mateix
 • Esdeveniment familiar rellevant i inajornable, sent el protagonista o guardant amb aquest una consanguinitat de fins a segon grau
 • Pare o mare d'un menor de 14 anys, sempre que l'altre progenitor no hi pugui estar amb el menor el 9 de juny. I no hi hagi ascendents o germans grans que el puguin suplir.

Causes professionals

 • Treballar a les Juntes Electorals, Jutjats i administracions públiques amb funcions sobre la votació
 • Treballar en serveis essencials (metges, sanitaris, bombers, Protecció Civil...)
 • Dirigir un mitjà de comunicació d'informació general o serveis informatius que cobreixen les eleccions
 • Participar el 9 de juny en esdeveniments públics ja programats abans de la convocatòria, quan no et puguin substituir i la teva absència faci que se suspengui l'esdeveniment, provocant perjudicis econòmics importants
➡️ Societat

Més notícies: