Muntatge de dos gossos mirant-se i una rodona amb una dona besant un gos
SOCIETAT

Llei de Benestar Animal: els llocs públics als quals ara sí que pots anar amb el teu gos

Podràs accedir a aquests llocs públics amb la teva mascota

La nova Llei de Benestar Animal ja ha entrat en vigor. Aquesta norma té com a objectiu salvaguardar els animals, assegurant que visquin en condicions dignes i lliures de maltractament. La llei aborda també una sèrie d'aspectes relacionats amb l'accés dels animals de companyia a mitjans de transport, establiments i espais públics.

L'article 29 de la Llei de Benestar Animal estableix les pautes per a l'accés dels animals de companyia a llocs públics. Això brinda claredat i uniformitat en aquest àmbit que sovint genera confusió i preocupació entre els propietaris de mascotes.

En aquests llocs públics no et podran impedir entrar amb la teva mascota

La llei estableix que els animals podran accedir als transports públics, com ara autobusos i taxis. Tot, sempre que no representin un risc per a les persones. Això no obstant, aquesta disposició està subjecta a les normatives de salut pública, les ordenances municipals i qualsevol normativa específica que es pugui aplicar en cada cas.

En el cas dels conductors d'autobusos i taxis, se'ls atorga un cert poder per decidir si permeten o no l'accés de mascotes als vehicles. Els propietaris de mascotes podran portar els seus animals de companyia al transport públic. Però sempre hauran de respectar les decisions dels conductors i acatar les normatives vigents.

Muntatge amb una dona amb tres gossos al sofà i un cercle amb el mall d'un jutge i un document

Per als operadors ferroviaris, les navilieres i les companyies aèries, s'estableix l'obligació de prendre les mesures necessàries per garantir el transport d'animals de companyia. Tot i això, aquestes mesures han d'estar en línia amb les condicions d'accés establertes per cada operador, a més de complir amb les normatives higienicosanitàries i de seguretat exigides per la llei.

Els animals a bars i restaurants

La llei estableix que aquests establiments han de permetre l'entrada de mascotes. Això sí, sempre que aquestes no representin un risc per a les persones o altres animals. Tampoc no podran accedir a les àrees destinades a l'elaboració, emmagatzematge o manipulació d'aliments.

Aquesta disposició permet que els propietaris de mascotes gaudeixin de la companyia dels seus animals mentre surten a menjar o beure a llocs públics. En aquells casos en què un establiment decideixi no permetre l'entrada de mascotes, la llei estableix que han de mostrar de manera clara un distintiu que indiqui aquesta política.

La Llei de Benestar Animal estableix clarament que, tret de prohibició expressa degudament senyalitzada i visible des de l'exterior, es permetrà l'accés d'animals de companyia a edificis i dependències públiques. Els propietaris de mascotes podran ingressar a edificis públics, com ara oficines governamentals, centres de salut, biblioteques i altres espais, amb els seus animals de companyia.

Muntatge amb fotos de dos gossos jugant a la gespa i uns quants bitllets

Podràs entrar amb la teva mascota a refugis, albergs i centres assistencials

La llei també aborda la qüestió de les persones en situacions de vulnerabilitat. Com aquelles en risc d'exclusió social, persones sense llar i víctimes de violència de gènere, que tenen animals de companyia. S'estableix l'obligació de facilitar l'accés d'aquestes persones juntament amb les mascotes a refugis, albergs i centres assistencials.

Els gossos d'assistència tenen un paper fonamental a la vida de les persones amb discapacitats. Aquests poden accedir a qualsevol espai acompanyant la persona a qui assisteixen, d'acord amb les disposicions de la llei.

La Llei de Benestar Animal també col·loca la responsabilitat als Ajuntaments per promoure l'accés de les mascotes a parcs i altres espais públics. A més, s'insta els municipis a determinar llocs específics habilitats per a l'esbarjo dels animals de companyia.

➡️ Societat

Més notícies: