Muntatge amb un rellotge a primer pla i de fons una imatge de moltes persones menjant en una taula
SOCIETAT

És el dejuni intermitent útil per perdre pes?: La meva resposta com a nutricionista

Segur que hauràs sentit parlar més d'una vegada sobre el dejuni intermitent, però veurem si realment és útil per a la pèrdua de greix

Sabem, o hauríem de saber, que hi ha moltes estratègies al món de la nutrició per a la pèrdua de greix. Algunes són eficaces, i algunes són pures fal·làcies que algú va començar a dir erròniament fins arribar a avui dia.

La panacea per a la pèrdua de greix sabem que no és fer 5 àpats al dia, però també és important remarcar que no podem donar un consell de forma general i cal individualitzar persona per persona.

La nutrició no és una ciència exacta que es pugui aplicar a qualsevol persona, ja que depèn de molts factors. El que sí que podríem dir que s'ha de fer per perdre greix és una restricció calòrica, és a dir, consumir menys calories de les que es gasten.

Què és el dejuni intermitent?

Per començar, cal tenir clar el concepte de què estem parlant. És fàcil, el dejuni intermitent alterna períodes de dejuni (de no menjar) amb períodes de menjar.

Si t'hi pares a pensar, és una cosa que ja fem de forma natural, ja que generalment passem les hores de la nit sense menjar, per la qual cosa fem un dejuni nocturn.

En el cas del dejuni intermitent, proposa dividir el dia o la setmana en moments de dejuni i moments d'alimentació, i que aquestes hores de no menjar siguin més llargues.

Els 3 tipus més comuns de dejuni intermitent

1. Dejuni perllongat

Es fa dejunant alguns dies i menjant regularment altres dies. Aquí hi ha el típic mètode 5:2, en què es menja sense restriccions durant 5 dies i després es fa el dejuni els 2 restants.

2. Dejuni en dies alterns

Es va alternant entre dejunar i no dejunar. També es pot fer menjant una petita quantitat de calories el dia de dejuni, per exemple, només el 25% de les calories que necessitaria la persona.

3. Dejuni amb restricció de temps

L'alimentació es restringeix durant una finestra de temps determinada cada dia. Aquí hi trobem el típic 16:8, que implica 16 hores de dejuni i 8 hores d'alimentació.

Beneficis del dejuni intermitent

Podem trobar diversos beneficis diferents i diferents a aquesta mena de patró d'alimentació.

  1. Pèrdua de pes: Per a moltes persones és més fàcil reduir la seva ingesta calòrica amb aquest mètode d'alimentació, perdent així greix corporal.
  2. Millor salut metabòlica: Pot millorar la sensibilitat a la insulina i reduir el risc de patir malalties metabòliques.
  3. Salut cardiovascular: Estudis suggereixen que pot reduir factors de risc cardiovascular.
  4. Longevitat: Altres estudis corroboren que pot tenir efectes positius en la longevitat.

Inconvenients del dejuni intermitent

  1. Risc de dèficits nutricionals: Com que hi ha períodes de dejuni llargs, pot ser que no es pugui consumir tot el necessari a la finestra d'alimentació i de lloc a dèficits nutricionals.
  2. Dèficit energètic: Hi ha qui pot donar-li fatiga o dificultat de concentració en els períodes de dejuni.
  3. Canvis d'humor: Pot afectar l'estat d'ànim, sentint-te més irritable o de mal humor.
  4. Risc de trastorns alimentaris: Aquelles persones que hagin patit o pateixin un trastorn de la conducta alimentària, poden desencadenar majors comportaments no saludables amb un dejuni intermitent.
  5. Impacte en el rendiment esportiu: Amb l'esport cal vigilar, ja que es pot donar una disminució del rendiment esportiu amb els períodes de dejuni.

No és millor el dejuni intermitent que una dieta hipocalòrica

Perquè al final, aquest és el kit de la qüestió. El dejuni intermitent és una estratègia més, però si és efectiva per a la pèrdua de pes és perquè es produeix una restricció calòrica, no per res més.

Hi ha a qui anirà bé menjar amb menys freqüència, per a altres serà més beneficiós menjar amb més freqüència, i per això és tan important individualitzar per a cada cas.

A més, és molt important que consultis amb un especialista abans de fer aquest tipus de dietes per avaluar el teu cas, i més si fas esport de manera habitual.