Muntatge amb mans subjectant un moneder amb bitllets i cercle vermell amb dos jubilats
SOCIETAT

Si has cotitzat molt poc o res, podries tenir dret a una pensió de l'Imserso

Si no tens dret a una pensió contributiva, l'Imserso té una alternativa per al moment de la teva jubilació

Per diferents motius, molts espanyols no han pogut cotitzar per al final de la seva carrera professional tenir l'oportunitat de cobrar una pensió contributiva. En aquests casos, aquells que no compleixen el mínim de 15 anys cotitzats a la Seguretat Social tenen l'opció de sol·licitar una pensió no contributiva de jubilació de l'Imserso.

Si us trobeu en aquesta situació, heu de saber que l'Imserso no us demana tenir anys cotitzats quan heu treballat molt poc temps durant la vostra vida. Però sí que exigeix un altre tipus de requisits.

L'Imserso apunta que aquesta pensió "assegura als ciutadans majors de 65 anys i en estat de necessitat una prestació econòmica. A més de l'assistència medicofarmacèutica gratuïta i serveis socials complementaris".

A més de l'edat requerida, s'ha d'haver residit a Espanya com a mínim 10 anys. I d'aquests anys dos han de ser consecutius i previs al moment de sol·licitar la pensió.

L'Imserso ofereix una pensió per a aquelles persones que han cotitzat molt poc o gens

El primer requisit és demostrar davant de l'Administració que la persona en qüestió gairebé no té ingressos i està en una situació complicada. Per al 2024, la manca de rendes existeix per a l'Imserso si anualment els ingressos de la persona no superen els 7.250,60 € anuals.

CONVIVENTSLÍMIT
Dos12.326,02 euros cada any
Tres17.401,44 euros cada any
Quatre o més22.476,86 euros per any

Això sí, si es conviu amb familiars, les quantitats canvien. En cas que el sol·licitant d'una pensió no contributiva comparteixi llar només amb el cònjuge o els parents de segon grau, els límits variarien. I dependrà que siguin dos, tres o quatre o més convivents.

A més, si entre els parents consanguinis amb què conviu la persona hi ha algun dels seus pares o fills, les xifres varien així.

CONVIVENTSLÍMIT
Dos30.815,05 euros cada any
Tres43.503,60 euros cada any
Quatre o més56.192,15 euros cada any

Això paga l'Imserso als jubilats per una pensió no contributiva

Recordem que l'1 de gener del 2024 les pensions van pujar un 6,9%. Amb aquest increment, les no contributives van experimentar una pujada important respecte al que es cobrava el 2023.

Per exemple, en el cas de la jubilació integra, l'Imserso va passar d'abonar 6.784,54 € anuals a 7.250,60 €. I amb dos beneficiaris a la mateixa unitat familiar, va augmentar la pensió de 5.766,86 € anuals a 6.163,01 €. La resta d'increments després de la pujada de les pensions venen inclosos a la taula següent.

Quantitat a cobrar per la pensió no contributiva el 2023 i 2024

TIPUS DE PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA20232024
De jubilació íntegra484,61 euros al mes

6.784,54 euros cada any
517,90 euros al mes

7.250,60 euros
De jubilació del 25%121,15 euros al mes

1.696,14 euros per any
129,48 euros al mes

1.812,65 euros cada any
Amb dos beneficiaris a la mateixa unitat familiar411,92 euros al mes

5.766,86 euros cada any
440,22 euros al mes

6.163,01 euros cada any
Amb tres beneficiaris a la mateixa unitat familiar387,69 euros al mes

5.427,63 euros cada any
414,32 euros al mes

5.800,48 euros cada any
Amb quatre beneficiaris a la mateixa unitat familiar375,57 euros al mes

5.258,02 euros cada any
401,37 euros al mes

5.619,22 euros cada any

➡️ Pensions ➡️ Societat

Més notícies: