Una dona camina per l'aeroperto amb la maleta, i gen el cercle uns bitllets d'euro
SOCIETAT

La compensació a què tens dret si t'han perdut la maleta a l'aeroport

L'usuari ha de presentar una reclamació per escrit, encara que la situació varia segons si és un vol nacional o internacional

Els viatgers que hagin perdut la maleta a un aeroport han de saber que tenen dret a una compensació. Per això cal que efectuïn la pertinent reclamació a l'aerolínia com més aviat millor.

L'organització FACUA-Consumidors en Acció ha volgut fer un recordatori als usuaris després de la darrera vaga d'Iberia. Expliquen que aquells que patissin la pèrdua del seu equipatge, un retard en el lliurament o danys en les seves pertinences poden sol·licitar una indemnització.

En el cas que durant el període d'espera fins que es faci el lliurament de la maleta cal comprar alguna cosa, també hi haurà possibilitat de reclamar-ho. És el que passa per exemple amb la roba o productes de neteja.

Distingir entre vol nacional o internacional

Les reclamacions que es facin per pèrdua de maletes a l'aeroport estan subjectes a una sèrie de condicions. En aquest sentit, cal diferenciar entre dos supòsits, quan es tracti d'un vol nacional o internacional. Sobretot perquè les normatives en tots dos casos són diferents.

A la primera situació, es prendrà com a referència la Llei de Navegació Aèria Espanyola. Per part seva, quan es tracti d'un avió amb origen o destinació a un altre país, es tindrà en consideració el Conveni de Montreal.

Des de FACUA insisteixen en la necessitat de dirigir-se als taulells de la companyia quan hi hagi una pèrdua, retard o destrucció de la maleta. Un cop allà caldria sol·licitar el Part d'Irregularitat d'Equipatge (PIR). Aquest document recolliria la incidència i ens serviria per reclamar una possible compensació.

Extraviament de maleta en vols nacionals

Les incidències associades amb l'equipatge als vols nacionals apareixen contemplades a la Llei 48/1960, de 21 de juliol, sobre Navegació Aèria. S'hi indica que el transportista respondrà de la pèrdua, la sostracció o el deteriorament de la maleta i la resta de pertinences que se li hagi lliurat per a la seva custòdia.

Aquesta llei també recull la quantitat màxima amb què es podrà indemnitzar el viatger per aquests motius. Les compensacions per pèrdua o danys pugen fins als 500 Drets Especials de Gir (DEG) per maleta. És una unitat marcada pel Fons Monetari Internacional, que en aquests instants equival a 1,22 euros.

L'usuari té la possibilitat de sol·licitar que us reemborsin els articles de primera necessitat que hagi hagut d'adquirir fins a la devolució de l'equipatge. Recordeu la necessitat d'actuar amb certa celeritat a l'hora de presentar la queixa.

Cal que es faci per escrit davant del transportista "dins dels deu dies següents al del lliurament. O a la data en què es va haver de lliurar", assenyala l'article 124 d'aquesta normativa.

Per vols a l'estranger, el Conveni de Montreal

El Conveni de Montreal serà la norma que s'apliqui davant d'una incidència amb la maleta en un vol a l'estranger. En aquest text s'hi inclouen la major part dels estats.

La quantitat màxima d'indemnització queda fixada a 1.288 DEG. En cas que hi hagi una Declaració Especial de Valor de Lliurament de l'equipatge, es podrien compensar amb el valor de l'import declarat.

També tindran l'opció de demanar el reemborsament dels productes comprats a causa de no tenir la maleta a temps. En cas de danys, la reclamació té un període màxim de set dies, mentre que als retards es recull un límit de 21 dies des del lliurament. Un cop transcorregudes aquestes tres setmanes, l'equipatge passarà a tenir la consideració d'extraviat.