Dona contenta davant d'un ordinador amb una imatge destacada a la dreta de bitllets d'Euro

SOCIETAT

Els casos en què permeten cobrar la pensió a partir dels 50 anys

Hi ha professionals que poden acollir-se a aquest retir prematur, en cas que es dediquin a feines perilloses o arriscades

El 2024 l'edat de jubilació ordinària està en 66 anys i sis mesos, cotitzant menys de 38 anys, i en els 65 anys si s'ha cotitzat aquest temps o més. Però sempre hi ha excepcions. De fet, hi ha casos en què la Seguretat Social permet avançar la jubilació, sigui als 55 o abans.

La veritat és que no es tracta d'una mesura que afecti tots els treballadors, sinó tan sols aquells que fan una professió de risc o insalubre. "L'edat ordinària de jubilació pot ser rebaixada o anticipada en aquells grups o activitats professionals, els treballs dels quals siguin de naturalesa excepcionalment penosa, perillosa, tòxica o insalubre i acusin elevats índexs de morbiditat o mortalitat", apunta la Seguretat Social.

La Seguretat Social permet a alguns treballadors jubilar-se de manera avançada

"Els treballadors afectats han d'acreditar que es troben en situació d'alta o assimilada a la d'alta i compleixin la resta de requisits generals exigits", detallen. Estem parlant de treballadors ferroviaris, artistes, professionals taurins, bombers, miners, personal de vol, treballadors del mar, policies locals i ertzaines. En aquests casos, es poden jubilar de manera anticipada a partir dels 50 anys, fins i tot cobrant la totalitat de la pensió.

Un bon cas són els empleats del sector miner, que poden avançar la seva jubilació amb 52 anys. Així ho fixa el Reial Decret Llei 2366/1984, en què venen marcades les reduccions sobre l'edat de jubilació entre 0,05 i 0,5, aplicat sobre els anys treballats i la professió que duen a terme

Un altre exemple és el personal de vol, que té una reducció sobre l'edat de jubilació del 0,4. I quant als mecànics, operadors de fotografia aèria, navegants i operadors de mitjans tecnològics, entre d'altres, la reducció és del 0,3.

Exemples de professionals a Espanya que es poden jubilar prematurament

PROFESSIÓEDAT DE JUBILACIÓ
Miners52
Personal de vol52
Matadors de bous55
Ferroviaris55
Bombers i policies locals59-60
Artistes60

Els empleats ferroviaris es poden retirar amb 55 anys i amb coeficients reductors entre 0,10 i 0,15. Si ens referim als artistes, com a cantants, ballarins i trapezistes, es poden jubilar des dels 60 anys sense aplicar coeficients reductors. Això sí, quan hagin treballat almenys vuit anys durant els 21 previs a la jubilació.

Les altres professions que també es poden jubilar abans

Altres oficis que poden avançar el seu retir amb 55 anys són els novellers, banderillers, toreros, picadors i toreros còmics. Han d'acreditar estar d'alta o en situació assimilada a la d'alta a la data del fet causant. I haver actuat en 150 espectacles taurins els matadors de bous i novellers i en 200 els toreros còmics, picadors i banderillers.

Logo de WhatsAppNOVETAT WHATSAPP: Clica aquí per rebre GRATIS i en EXCLUSIVA les notícies, novetats i últimes hores de PENSIONS al WhatsApp!

Sobre els bombers i policies locals, l'edat per a la jubilació anticipada és de 60 anys, però hi ha supòsits per a jubilar-se amb 59 si acrediten 35 anys o més de cotització efectiva. En aquest cas, el coeficient reductor serà del 0,2. Els funcionaris de carrera que formin part del Règim de Classes Passives es poden acollir a una jubilació anticipada amb 60 anys cobrant el 100% de la pensió.

Alhora, els majors de 55 anys sense ingressos per feina o atur poden demanar un augment del 20% si cobren una pensió per incapacitat permanent total . Així, cobraran el 75% de la base reguladora en lloc de només el 55%.