Muntatge amb fons d'un radiador amb noi content amb polzes cap amunt i cercle vermell amb mans sostenint bitllets

Bo Social Tèrmic 2023: els requisits per demanar-ho i els possibles beneficiaris

Per optar a aquest ajut caldrà ser beneficiari del Bo Social Elèctric

El Bo Social Tèrmic s'ha convertit en l'única solució per a moltes llars a l'hora de combatre el fred. Amb l'arribada de la tardor i la caiguda dels termòmetres no ens quedarà més remei que recórrer a la calefacció per escalfar-nos.

Però perquè la nostra factura del gas no se'n ressenti, els ciutadans amb menys recursos poden optar a aquesta ajuda complint uns requisits. Es tracten de subvencions que concedeixen les diferents administracions pensant en les llars més vulnerables.

Aquest bo, que és de caràcter estatal, consisteix en "un programa d'ajudes per compensar les despeses tèrmiques". Sobretot els originats per l'ús de “la calefacció, aigua calenta o cuina”.

En aquest cas, consisteix en un únic pagament que s'efectuarà de manera anual i l'import dependrà de la zona on s'ubiqui l'immoble. En aquelles més castigades pel fred es dotarà els ciutadans d'una quantia més gran. També queden condicionats al grau de vulnerabilitat del sol·licitant.

Aquells que tinguin interès a sol·licitar el Bo Social Tèrmic han de saber que únicament se'ls exigirà un requisit, i és que ja siguin beneficiaris del Bo Social Elèctric. S'entén que el bo tèrmic suposa un complement de l'elèctric i tots dos es poden compaginar.

A la web de la Secretaria d'Estat d'Energia es detalla qui pot tenir accés a aquest ajut. "Són beneficiaris d'aquest bo, sense necessitat de fer cap tràmit ni sol·licitud, els beneficiaris del Bo Social Elèctric". Serà amb data 31 de desembre de l'any anterior.

També hi tindran dret "aquells que abans d'aquesta data haguessin presentat la sol·licitud i si finalment es va resoldre favorablement".

Què fer per aconseguir el Bo Elèctric

Per tant, el Bo Elèctric resulta imprescindible per optar al Bo Tèrmic. També es tracta d'una subvenció pensant a les llars amb menys recursos. Però si escau, no consistirà en un únic pagament, hi haurà un descompte sobre la factura de la llum que oscil·larà entre el 25% i el 80%. Depèn de la situació personal i les rendes.

Per beneficiar-se del bo elèctric caldrà tenir contractat el preu voluntari per al petit consumidor a l'habitatge habitual. També caldrà estar inclòs dins d'un dels quatre grups que són considerats més desprotegits.

És a dir, hauria d'estar reconegut com a consumidor vulnerable, vulnerable greu, en risc d'exclusió social o beneficiari del bo de justícia energètica. Aquests són els grups més desprotegits.

CONSUMIDORREQUISITSREBAIXA
Vulnerable
  • La renda conjunta anual de la unitat de convivència sigui ≤ 1,5 x IPREM de 14 pagues
  • Família nombrosa
  • Ser beneficiari de l'Ingrés Mínim Vital

25% (fins al 31 de desembre és del 65%)

Vulnerable sever
  • Si té títol de família nombrosa, la unitat de convivència ha de percebre una renda anual ≤ 2 x IPREM de 14 pagues: 16.800€

40% (fins al 31 de desembre és del 80%)

En risc d'exclusió social
  • Ser atès pels serveis socials d'una administració pública que financin almenys el 50% de l'import de la factura
No s'haurà de fer front a la factura elèctrica
Beneficiari bo justícia energètica
  • Llars amb baixos ingressos particularment afectats per la crisi energètica
Del 40% sobre el PVPC
  • AQUESTS SÓN ALGUNS DELS REQUISITS, PER VEURE ELS ALTRES PUNXA AQUÍ

Com demanar el Bo Social Tèrmic

Per sol·licitar qualsevol d'aquests dos ajuts caldrà que l'usuari faci arribar a la comercialitzadora el model de sol·licitud pertinent. Apareix recollit a l'annex I de l'Ordre ETU/943/2016. També caldrà aportar la documentació que sol·licitin.

Això inclou una fotocòpia del NIF, certificat d'empadronament i el document que en justifiqui l'estat civil. Tots aquests documents han de remetre's a la comercialitzadora corresponent.