Muntatge amb casa, claus, lupa i gràfica i home amb camisa blanca pensatiu

SOCIETAT

Avís del Banc d'Espanya sobre les hipoteques al març

El Banc d'Espanya ha aclarit una situació desconeguda per a molts quan acabem de pagar la nostra hipoteca

Si encara no ho sabies, quan acabem de pagar una hipoteca hem de complir les obligacions pertinents per a la seva cancel·lació registral. Ens hem d'adreçar prèviament a la nostra entitat, i demanar un certificat que acrediti que hem abonat tot el deute contret amb el banc.

Això passa així, gairebé sempre, quan la garantia hipotecària recau sobre un únic habitatge, com pot ser el nostre. Però avui t'explicarem què és el que passa si, com a garantia per a un préstec, s'han hipotecat diverses finques o immobles. A través del bloc del Banc d'Espanya, Cliente Bancario, resoldrem un dubte que poden tenir molts hipotecats.

Què passa si, com a garantia per a un préstec, es van hipotecar diversos immobles

La situació és que si hem signat la hipoteca sobre tots els immobles, no en podem alliberar només un. I això malgrat que s'hagi pagat totalment la quantitat que equival a la càrrega hipotecària fixada a aquest bé. Només hi ha una única excepció i és que arribem a un acord amb l'entitat i aquesta accepti la nostra sol·licitud.

Amb un exemple del bloc del Banc d'Espanya segur que et quedarà molt més clar. Parlem del supòsit que hagis demanat un préstec hipotecari amb la garantia del teu habitatge i una segona residència.

Encara que hagis pagat la quantitat de la hipoteca per sobre del valor garantit a la segona residència, no tindràs la possibilitat de deixar-la lliure de càrregues. No ho podràs fer fins a acabar d'abonar tot el préstec hipotecari, llevat que pactis aquesta situació amb el teu banc.

I és que la hipoteca és indivisible en qualsevol cas. El repartiment de la responsabilitat hipotecària entre cada immoble només fixa la quantitat màxima per capital, interessos, costes i despeses per la qual es pot signar cadascuna.

Per a més informació sobre l'alliberament de finques hipotecades, consulta la Memòria de Reclamacions del Banc d'Espanya de l'any 2022 Concretament, revisa la pàgina 374. I així sortiràs de tots els dubtes sobre aquest assumpte que molts desconeixien.

➡️ Bancs ➡️ Societat

Més notícies: