Muntatge d'una mare amb el nadó i un bitllet de 100 euros

L'ajut de 100 € mensuals per fill que poden sol·licitar les mares després del part

Aquest ajut es pot cobrar cada mes i també es pot deduir a la declaració de la renda

L'arribada al món d'un nounat sempre implica una despesa més gran en l'economia familiar. Per esmorteir aquest desemborsament, des de l'Estat es concedeixen una sèrie d'ajuts. Una està orientada a les mares que acaben de tenir un fill, i es tradueix en un ingrés de 100 euros mensuals.

Es tracta d'un petit impuls a les economies familiars, conegut com a Renda de Criança. Ara bé, aquest tipus de mesures no sembla que tinguin l'efecte desitjat, perquè la natalitat al país està en el pitjor moment. El 2022, el nombre de naixements al nostre país va baixar un 2,21%, i no sembla que les dades de l'any 2023 siguin millors.

Qui té dret a l'ajuda de 100 €?

Tot i aquestes dades tan negatives, el Govern segueix apostant per les mateixes mesures que en el passat. És més, aquesta Renda de Criança ha patit modificacions importants pel que fa a les seves condicions, cosa que permetrà ampliar el nombre de beneficiaris.

I és que, fins al passat 28 de març, només podien optar-hi les mares treballadores. Ara, però, tenen la possibilitat de demanar-la també els pares del mateix sexe, així com les famílies monoparentals. En aquest darrer cas, només quan hi hagi hagut la mort d'un dels dos progenitors o la custòdia recaigui exclusivament sobre un d'ells.

Sigui com sigui, un requisit essencial per optar a aquest ajut és que es tinguin fills entre els 0 i els 3 anys. Cal que la sol·licitant hagi cotitzat després del part 30 dies, gaudeixi d'una prestació per desocupació o treball, com a assalariada o per compte propi, a temps complet o parcial.

A més, l'Agència Tributària també exigeix que els beneficiaris hagin estat d'alta a la Seguretat Social o en una mútua almenys durant un mes. En cas dels aturats, es demana que s'hagi cobrat una mensualitat de l'atur.

Les dues maneres de cobrar l'ajuda

Si compleixes tots els requisits, has de saber que hi ha dues maneres de rebre aquesta ajuda. En primer lloc, es pot optar per rebre un ingrés mensual de 100 euros, fet que suposa un total de 1.200 euros per any.

Les 2 maneres de cobrar la Renda de Criança

OPCIONS DE COBRAR L'AJUDAINGRÉS
Ingrés100 € al mes durant 12 mesos
Deducció1.200 € menys a pagar a la Renda

L'altra opció és deduir aquests 1.200 euros de la Declaració de la Renda de l'any següent. Per als interessats en aquesta darrera opció, caldrà emplenar el model 140 d'Hisenda.

Com es demana la Renda de Criança?

Per sol·licitar la Renda de Criança l'Agència Tributària posa a disposició dels interessats diverses opcions:

  • Presencialment: Les persones que interessades poden acudir a qualsevol oficina de l'Agència Tributària. Abans, això sí, caldrà sol·licitar cita prèvia. Un cop allà, tocarà presentar el model 140 d'Hisenda emplenat, juntament amb els DNIs del sol·licitant i els seus fills.
  • En línia: També es pot sol·licitar de forma telemàtica, a través de la pàgina web de l'Agència Tributària, omplint els formularis que es demana i aportant tots els documents necessaris.
  • Per correu electrònic: L'Agència Tributària també ofereix l'opció d'enviar tota la documentació necessària mitjançant el correu: agenciatributaria@correo.aeat.es.
  • Per Telèfon: Finalment, hi ha l'opció de posar-se en contacte directament amb l'Agència Tributària. El número de referència en aquest cas és el 901 200 347, però també hi ha altres telèfons d'interès recollits a la pàgina web.