Interior d'una de les oficines del SEPE
SOCIETAT

El SEPE recorda les 5 ajudes per a més grans de 55 anys que no treballen i no tenen atur

Si han esgotat l'atur, el SEPE ofereix fins a 5 ajuts de 480 euros

Aquells aturats que hagin esgotat la prestació per desocupació del SEPE són conscients que tenen altres ajudes de l'Estat per no quedar-se tirats. Si alguna cosa caracteritza l'Estat espanyol, és per la seva gran despesa en ajuts, prestacions i subvencions de tota mena. 

Tot això no fa més que incrementar el deute de l'Estat, si bé el Govern ho ignora de forma interessada. Sigui com sigui, en aquest cas parlem d'ajuts que no superen els 480 euros al mes, equivalent al 80% de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM).

Les 5 ajudes per a majors de 55 anys aturats i sense atur

És indispensable que a l'hora de demanar aquests ajuts no tingui rendes i no es puguin tenir rendes superiors al 75% de l'SMI. Això sí, se n'exclou la part proporcional de dues pagues extraordinàries.

Per resumir, els teus ingressos no podran superar en cap cas els 750 € mensuals. En cas que superis els 55 anys i hagis esgotat completament el que queda d'atur, pots acollir-te a una d'aquestes 5 ajudes de l'Estat.

Ajuts del SEPE per a majors de 55 anys aturats amb l'atur esgotat

PRESTACIÓQUANTIADURADA
Subsidi per desocupació amb càrregues familiars480 €6 mesos (prorrogables per semestres)
Ajuda per a majors de 45 anys sense càrregues familiars480 €6 mesos
Renda Activa d'Inserció (RAI)480 €11 mesos
Subsidi per a majors de 52 anys480 €Fins a la jubilació (sense haver trobat feina prèviament)
Subsidi extraordinari per desocupació480 €6 mesos

1. Subsidi per desocupació amb càrregues familiars

El subsidi per desocupació amb càrregues familiars és la primera opció de totes. Va dirigida a persones amb el cònjuge i fills menors de 26 anys o més grans amb discapacitat a càrrec seu.

Estem parlant de sis mesos d'ajuda prorrogables per períodes semestrals. Aquestes ampliacions varien segons el nombre de mesos cobrant l'atur i també de l'edat.

  • Els menors de 45 anys amb 4 mesos d'atur poden percebre l'ajut durant 18 mesos.
  • Els menors de 45 anys amb 6 mesos d'atur poden prorrogar l'ajut durant 24 mesos.
  • Els més grans de 45 anys amb 4 mesos d'atur podran percebre l'ajut durant 24 mesos.
  • Els menors de 45 anys amb 6 mesos d'atur poden percebre l'ajut durant 30 mesos.

2. Ajuda per a majors de 45 anys sense càrregues familiars

Aquest subsidi està enfocat fonamentalment a persones que superin els 45 anys que estan a l'atur i han acabat l'atur. En aquest cas, la durada de l'ajuda del SEPE serà de sis mesos.

3. Renda Activa d'Inserció (RAI)

Poden beneficiar-se aquells aturats que ja no tinguin atur i aturats de llarga durada amb més de 45 anys. També les persones amb discapacitat, emigrants tornats i víctimes de violència de gènere.

Alhora, també són beneficiaris d'aquesta ajuda les víctimes de violència domèstica i violència sexual. Cal apuntar finalment que aquesta renda activa d'inserció es concedeix per un termini d'11 mesos.

4. Subsidi per a majors de 52 anys

Aquest ajut no és universal i es podria perdre si se sobrepassa les rendes en un 75% de l'SMI. Quant a la durada de l'ajuda, es podria estendre fins a l'edat de jubilació als 66 anys i quatre mesos. Això sí, només s'allargarà fins a aquest punt en cas que no es trobi feina prèviament.

5. Subsidi extraordinari per desocupació

Aquest subsidi extraordinari per desocupació és apte per a persones que no tenen dret a la protecció per desocupació en l'àmbit contributiu o assistencial. A més, igualment poden accedir a aquest ajut si no tenen l'edat de jubilació.

Amb tot, no ho podran sol·licitar els qui ja s'han beneficiat del Programa d'Activació per a l'Ocupació (PAE). Sobre la durada, cal apuntar que aquesta ajuda de l'Estat té una durada de 180 dies.