Imatge de fons d´una oficina d´Hisenda amb fons desenfocat i en primer pla una imatge d´una persona gran amb uns papers i fent càlculs amb una calculadora
SOCIETAT

Els 8 errors més comuns amb la declaració de la Renda que et perjudiquen molt

Abans d'acceptar l'esborrany o presentar la declaració de la Renda hauries de revisar que tot estigui correctament

La major part dels contribuents estan cridats a retre comptes davant l'Agència Tributària per mitjà de la declaració de la Renda. La presentació d'aquest tràmit suposa de vegades un incordi, davant de la recopilació de dades i documents que no sempre tenim a mà.

Per això, és habitual confiar aquestes tasques a una gestoria o a algun professional amb coneixements. Els més atrevits solen fer-ho pel seu compte o fins i tot en tenen prou d'acceptar l'esborrany. Però de vegades això ens pot portar a cometre un error que tindrà les seves conseqüències.

Un error a la declaració de la Renda provocarà que hàgim de fer una complementària, sense descartar tampoc que ens imposin una sanció.

Errors comuns en presentar la declaració de la Renda

Milions de contribuents opten per acceptar l'esborrany, però no comproven una sèrie de dades que resulten imprescindibles. Això pot portar a diversos errors que poden perjudicar la persona.

1. No sol·licitar l'esborrany en cas de no estar obligat a declarar

El contribuent que va guanyar l'any passat menys de 22.000 euros procedents d'un únic pagador no té obligació de presentar la declaració de la Renda. Això fa que molts es despreocupin i no es molestin ni a demanar l'esborrany. Però es pot donar el cas que en fer números els surti a tornar aquest tràmit.

Seria tan senzill com revisar l'esborrany, i en cas que no ens interessi, no presentar-lo.

2. Confirmació de l'esborrany sense revisar

La decisió més comuna entre els contribuents és confirmar l'esborrany sense revisar. Únicament reparem en el resultat final i ens conformem amb això. Si s'hi inclou alguna dada incorrecta pot ser objecte de sanció.

Abans de donar el vistiplau caldria comprovar que les dades personals, fiscals i deduccions estiguin correctes.

3. No tenir en compte que l'atur també influeix

Els que hagin treballat i percebut algun tipus de prestació o subsidi durant l'exercici anterior hauran tingut dos pagadors. D'assolir el límit mínim de 15.000 euros tindran l'obligació de presentar la declaració de la Renda.

4. No incloure el segon habitatge

La segona residència també s'ha d'incloure a la declaració de la Renda. No obstant això, en funció de l'ús que se li estigui donant apareixerà d'una manera o altra. Quan es destini a ús personal, ha de ser recollida com una imputació de rendes immobiliàries, tributant el 2% del seu valor.

Si s'utilitza com a inversió i es lloga, aquest immoble tributa com un rendiment del capital immobiliari a l'IRPF. En cas que l'inquilí el faci servir com a habitatge habitual, el contribuent es podrà beneficiar d'una deducció de fins al 60%.

5. Incorporació de fills ja independents

La inclusió dels fills a la declaració de la Renda implica una sèrie d'avantatges. Això sí, per això cal que siguin menors de 25 anys i econòmicament dependents del contribuent. Cal que guanyin menys de 8.000 euros a l'any i no facin la declaració pel seu compte.

6. Desgravacions per maternitat

Les mares amb un fill menor de 3 anys es poden beneficiar d'una deducció de 1.200 euros per menor. L'altra possibilitat és que ho percebin anticipadament a raó de 100 euros al mes.

7. Deduccions per família nombrosa

Les famílies nombroses tenen un tractament especial. La desgravació oscil·larà entre els 1.200 i 2.400 euros per fill segons la categoria de família nombrosa a què correspongui.

8. No modificar la situació personal

Qualsevol canvi en la situació personal del contribuent s'ha de posar en coneixement d'Hisenda. Sigui si s'ha casat o s'ha divorciat durant el passat exercici. D'aquesta manera, si la persona divorciada paga algun tipus de pensió, també ha d'aparèixer recollit a la declaració de la Renda.

➡️ Societat

Més notícies: