Muntatge amb una persona agafant un mòbil i un cercle amb el cartell de la Seguretat Social

SOCIETAT

Descobreix els 65 tràmits de la Seguretat Social que pots fer per SMS

La Seguretat Social ha difós una guia que detalla tots els procediments que els treballadors poden fer mitjançant missatges de text

La Seguretat Social ha implementat un servei que permet als ciutadans accedir de manera instantània a diversos certificats i actualitzacions de tràmits i expedients administratius a través d'SMS.

Mitjançant aquest sistema, es poden dur a terme una sèrie de gestions, com ara inscripcions, registres, cancel·lacions i modificacions a les seves bases de cotització. També tenen l'opció d'actualitzar la informació personal, com ara adreça, número de telèfon o correu electrònic, així com corregir dades en informes de bases de cotització o historials laborals.

Com es poden sol·licitar documents i expedients via SMS?

Per registrar el número de telèfon a la seu de la Seguretat Social per primera vegada i activar la consulta per SMS, cal:

  • Document d'identitat vàlid (DNI, NIE o passaport).
  • Adreça de correu electrònic.
  • Dispositiu amb càmera per capturar una fotografia (com un ordinador o un telèfon mòbil).
  • Si cal, documentació relacionada amb el tràmit seleccionat, la qual pot ser enviada sense necessitat de signatura.
  • En certes ocasions, es pot sol·licitar algun document que confirmi la titularitat de la línia mòbil.

En cas de necessitar canviar el número de telèfon associat, també és possible fer aquest tràmit a la Seu Electrònica. L'usuari rebrà al telèfon mòbil un codi de verificació d'un sol ús per confirmar la seva identitat i així accedir al servei.

Es poden dur a terme més de 65 tràmits diferents amb la Seguretat Social mitjançant SMS

La Seguretat Social ha enumerat tots els serveis i tràmits que poden fer utilitzant un missatge de text des dels seus mòbils. Són els següents:

1. Com va la meva prestació? (Altres accessos)

2. Assistència sanitària. Consulta del dret i Alta de beneficiaris

3. Certificat de no pensionista

4. Certificat de retencions i ingressos a compte de lIRPF

5. Certificat de revaloració de pensions

6. Certificat de prestacions

7. Simulador de Jubilació

8. Acreditació d'activitat agrària per compte propi

9. Acreditació de no estar inscrit com a empresari

10. Acreditació de no tenir Número de la Seguretat Social

11. Acreditació de l'alta, la baixa o les modificacions en ocupació de la llar

12. Acreditació de l'alta, la baixa o les modificacions en treball autònom

13. Acreditació del Número de la Seguretat Social

14. Alta en feina de la llar

15. Alta en treball autònom

16. Alta Treballadors Règim Especial del Mar per compte propi

17. Baixa de feina de la llar

18. Baixa en treball autònom

19. Baixa Treballadors Règim Especial del Mar per Compte Propi

20. Canvi de base de cotització de treball autònom

21. Canvi de base de cotització-convenis especials

Logo de WhatsAppNOVETAT WHATSAPP: Clica aquí per rebre GRATIS i en EXCLUSIVA les notícies, novetats i últimes hores de PENSIONS al WhatsApp!

22. Canvi de domicili de treballador/empresa

23. Canvi i comunicació de telèfon i correu electrònic

24. Canvi i comunicació de telèfon i correu electrònic de l'empresari

25. Certificat d'estar al corrent de les obligacions a la Seguretat Social

26. Certificat integral de prestacions

27. Confirmació d'assignació de CCC o NAF a un autoritzat XARXA

28. Consulta d'autoritzats RED que gestionen un NAF

29. Consulta d'autoritzats RED que gestionen una empresa

30. Consulta de càlculs de quotes per a treballador

31. Consulta de deutes i obtenció de document d'ingrés

32. Consulta de rebuts emesos per al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA)

33. Consulta de rebuts emesos per al Règim Especial de Treballadors Autònoms del Mar

34. Devolució d'ingressos de règims i sistemes especials

35. Domiciliació en compte

36. Duplicat de documents d'Inscripció i Assignació de CCC per a empresari

37. Eliminació Altes/Baixes prèvies Règim Especial del Mar per compte propi

38. Eliminació d'altes/ baixes prèvies de treballadors al Sistema Especial per a Empleats de
Llar

39. Inclusió/exclusió/reincorporació en sistema especial agrari. Inactivitat

40. Informe de bases de cotització

41. Informe de quotes ingressades

42. Informe de dades de cotització de treball autònom

43. Informe de dades de cotització RETM

44. Informe d'estar al corrent de les obligacions a la Seguretat Social

45. Informe de situació actual del treballador

46. Informe de situació d'empresari individual

47. Informe de situació a la Seguretat Social a una data concreta

48. Informe de la teva vida laboral

49. Informe de les teves dades personals i de domicili

50. Inscripció i Assignació de CCC per a empresari individual

51. Justificant de jornades reals treballades

52. Modificació d'activitat autònom

53. Modificació de dades laborals en feina de la llar

54. Modificació de la condició de treball autònom

55. Modificació de Mútua col·laboradora i de la cobertura de treball autònom

56. Rectificació d'informe de bases de cotització

57. Rectificació d'informe de vida laboral

58. Rescissió de CCCs i NAFs assignats a un autoritzat RED

59. Resolució (duplicat) d'alta/baixa al Règim Especial del Mar per compte propi

60. Simulador JUBIMAR

61. Sol·licitar el número de la Seguretat Social

62. Sol·licitud de base reduïda per pluriactivitat en treball autònom

63. Sol·licitud de base reduïda per pluriactivitat RETM

64. Sol·licitud Targeta Sanitària Europea (TSE) i Certificat Provisional Substitutori (CPS) (La teva Seguretat Social)

65. Targeta Sanitària Europea (TSE) i Certificat Provisional Substitutori (CPS) (REM)