Muntatge de Joan Ignasi Elena i un Mosso d'Esquadra

POLÍTICA

Els detinguts estrangers a Catalunya doblen els autòctons

Representen el 65% de les detencions de Mossos i les diferents policies locals durant l'any 2023

El 64,53% dels detinguts a Catalunya durant l'any passat eren estrangers. Així s'extreuen de les dades de detinguts, tant per Mossos d'Esquadra com per les policies locals de tots els municipis catalans. En el cas de Barcelona, la xifra arriba gairebé al 80%.

Durant tot l'any 2023 es van comptabilitzar a Catalunya un total 60.527 detencions. D'aquestes, 39.061 van ser contra estrangers i 21.466, el 35,47% contra persones amb DNI espanyol.

Detencions a Catalunya any 2023

Nombre de detencions%
Estrangers
39.061

64,53%

DNI espanyol
21.466

35,47%

TOTAL
60.527

100%

Font: Mossos i policies locals

Les dades facilitades pels Mossos no fan cap diferenciació entre nacionals i nacionalitzades. Les estadístiques de la policia autonòmica tampoc especifiquen les nacionalitats concretes dels detinguts.

Aquestes dades han estat obtingudes en exclusiva per E-Notícies a través de la Conselleria d'Interior, actualment en mans de Joan Ignasi Elena, el mateix conseller que va ser enxampat mentint quan parlava d'immigració i d'inseguretat.

Els robatoris, protagonistes absoluts de l'estadística

Els delictes contra el patrimoni lideren l'estadística de detencions. Van ser 21.561 els estrangers detinguts davant dels 8.058 autòctons.

Dins dels delictes contra el patrimoni, els robatoris obtenen el primer lloc amb un total de 8.574 detencions.

Muntatge d'home robant un taxi al carrer Còrdova de Badalona i cercle amb agent de Mossos d'Esquadra d'esquena

Segons la resolució enviada pels Mossos, aquestes dades mostren el nombre de detencions, però el nombre de detinguts pot variar. Hi ha persones que són detingudes diverses vegades pel mateix delicte, els coneguts com a multireincidents.

Els delictes de lesions tenen la segona posició per nombre de detinguts, amb 4.161 estrangers i un total de 3.362 nacionals. En aquesta categoria s'inclouen des de lesions lleus fins a maltractaments a nivell domèstic o amputacions de membres a tercers.

El tràfic de drogues, en mans estrangeres

En el trànsit i el consum de droga, les detencions d'estrangers (3.225) van doblar les de persones amb DNI espanyol (1.761). Aquesta tendència es manté a gairebé tots els delictes. És el cas dels delictes contra la llibertat sexual -1.186 estrangers i 778 espanyols-, o els relacionats amb les falsificacions -572 davant de 134-.

Totes aquestes dades s'han de llegir en un context determinat. A Catalunya, els estrangers representaven el 16% de la població total ( gairebé 1,3 milions de persones ) a inicis del 2022 .

Les excepcions, on els nacionals superen els estrangers

No tots els delictes segueixen la tendència general. Alguns delictes, com el cas dels que van contra la integritat moral, estan protagonitzats per espanyols –450 detencions–.

És també el cas dels delictes contra l'administració de justícia –1.813 detinguts van ser espanyols i 1.504, estrangers–. Aquesta categoria engloba des de l'encobriment de delictes fins a l'obstrucció a la justícia o el trencament de condemna.

Muntatge de fotos de la taula d'un jutge i al costat, a l'interior d'una rodoneta, dues mans emmanillades

També els espanyols són els protagonistes als delictes contra l'honor, els drets dels treballadors o el medi ambient.

Els uns i els altres van empatar en detencions en els casos de delictes contra les relacions familiars, Hisenda, la Seguretat Social i l'administració pública en general.

Curiosament, els arrestos per delictes contra els drets dels immigrants protagonitzats per estrangers gairebé van triplicar els protagonitzats per espanyols -31 davant de 13-.

➡️ Política

Més notícies: