Imatge de fons d'una persona amb cadira de rodes i una altra imatge d'una mà amb diversos bitllets de 50 euros

ECONOMIA

La Seguretat Social confirma el detall més important sobre la baixa per incapacitat

Molts perceptors de la prestació per incapacitat temporal desconeixen la data de pagament de la prestació

Enfrontar-se a una baixa laboral per malaltia pot ser una experiència força estressant. No només per l'impacte en la salut, sinó també per les preocupacions econòmiques. La Seguretat Social juga un paper crucial en aquells moments i proporciona suport financer a través de les prestacions per incapacitat laboral.

La baixa laboral, també coneguda com a incapacitat temporal, és un període durant el qual un treballador no pot fer la seva feina. Sigui per una malaltia o un accident. Durant aquest temps, la Seguretat Social o la mútua corresponent s'encarreguen de pagar una part del salari del treballador.

Muntatge amb bitllets d'euro i un cercle amb discapacitat en cadira de rodes

En els primers 15 dies de baixa és l'empresa qui s'encarrega de pagar el treballador. A partir del dia 16, és la Seguretat Social la que assumeix aquest pagament. Això no obstant, de vegades pot ser gestionat per la mútua de l'empresa. Aquest pagament per part de la Seguretat Social es coneix com a prestació per incapacitat temporal.

Quan paga la Seguretat Social la baixa laboral?

La Seguretat Social fa els pagaments de les baixes laborals generalment a mes vençut. Això vol dir que si un treballador està de baixa al gener, rebrà el pagament corresponent a aquest mes durant els primers dies de febrer.

És important tenir en compte que el dia exacte de pagament pot variar. Normalment, la Seguretat Social efectua els pagaments entre el dia 1 i el dia 5 de cada mes. Tot i això, aquest calendari pot estar subjecte a canvis, depenent dels dies festius o caps de setmana.

Una imatge de fons duna persona en cadira de rodes i una altra imatge dunes mans amb bitllets de 50 euros

Quant de temps es pot rebre la prestació?

La durada de la prestació per incapacitat temporal depèn de l'evolució de la malaltia o lesió. En general, aquesta prestació es pot rebre durant un màxim de 365 dies. Hi ha la possibilitat de pròrroga per 180 dies més si es preveu que el treballador es pot recuperar en aquest temps.

Si després d'aquest període el treballador no s'ha recuperat, cal avaluar la situació per determinar si cal decretar una incapacitat permanent. En aquest cas s'analitzaran les possibilitats de retorn al treball o la necessitat d'adaptar el lloc de treball.

Un home amb cadira de rodes, d'esquena, i un altre es lamenta, amb la mà al front

Com es calcula la quantitat a rebre?

La quantitat que es paga durant la baixa laboral varia molt. Es basa sobretot en el temps que el treballador ha estat de baixa i la base reguladora, que és la mitjana dels darrers salaris del treballador.

  • Des del dia 1 al 3: Generalment, no es rep cap prestació llevat que estigui estipulat al conveni col·lectiu de l'empresa.
  • Des del dia 4 fins al 20: Es rep el 60% de la base reguladora.
  • A partir del dia 21: es rep el 75% de la base reguladora.
  • Què cal fer si no es rep el pagament?

Si un treballador no rep el pagament de la baixa laboral en la data esperada, ha de contactar amb la Seguretat Social o amb la mútua. És important verificar que tots els documents necessaris, com ara els informes de baixa i confirmació, hagin estat presentats correctament.

➡️ Pensions ➡️ Economia

Més notícies: