Una parella de persones grans amb maletes, amb un ancià a l'esquerra emportant-se la mà al capdavant, i al cercle a la dreta, una dona en un spa

ECONOMIA

Retirada de la paga extra a aquests pensionistes: Hisenda llança l'avís

L'avís d'Hisenda sobre la retirada de la paga extra a alguns pensionistes ha generat preocupació i confusió

El recent anunci d'Hisenda sobre la retirada de la paga extra ha deixat molts pensionistes en suspens. La paga extra, aquesta injecció econòmica addicional tan esperada cada sis mesos, podria desaparèixer per a alguns beneficiaris, i és crucial entendre qui afecta i per què.

Per què es retira la paga extra a alguns pensionistes?

La paga extra dels pensionistes, tradicionalment rebuda a l'estiu i per Nadal, és un alleujament financer significatiu per a molts. Tot i això, Hisenda ha anunciat recentment que no tots els pensionistes seguiran rebent aquesta paga addicional.

El motiu principal darrere d'aquesta decisió es relaciona amb ajustaments en la política fiscal i el compliment de certs requisits econòmics. Hisenda ha detectat que alguns pensionistes superen els llindars d'ingressos permesos per rebre aquestes pagues extres sense haver-ho declarat adequadament. Per això, s'ha llançat un avís perquè els beneficiaris revisin les situacions fiscals i regularitzin qualsevol discrepància.

L'avís d'Hisenda està dirigit a pensionistes que reben ingressos addicionals més enllà de la pensió habitual, com ara rendes per lloguers, inversions o qualsevol altra font d'ingressos que no hagi estat degudament comunicada. Aquests ingressos addicionals poden elevar els ingressos totals per sobre del límit que permet rebre la paga extra sense impostos addicionals.

Muntatge amb una parella de jubilats amb una maleta a la mà i un cercle amb el mapa d'Espanya

En particular, els pensionistes afectats són aquells que:

  • Perceben rendes elevades: Si el pensionista té ingressos per sobre de certs límits, la paga extra pot estar subjecta a reducció o eliminació.
  • No han declarat ingressos addicionals: Els pensionistes que no hagin reportat ingressos addicionals i que, en sumar-los a la seva pensió, superin els límits establerts per la llei.
  • Reben més d'una pensió: Aquells que perceben més d'una pensió i, en conjunt, els ingressos superen els límits permesos.

Com es pot saber si t'afecta la retirada de la paga extra?

Per determinar si estaràs afectat per la retirada de la paga extra, és fonamental revisar la teva situació financera i fiscal. Hisenda proporciona diverses eines en línia que permeten als pensionistes verificar-ne l'estatus. A continuació, es detallen els passos que cal seguir:

  • Revisió d'ingressos: És crucial revisar tots els ingressos percebuts durant l'any, inclosos els que no provenen de la pensió habitual.
  • Consulta amb Hisenda: Utilitzeu els serveis en línia d'Hisenda per comprovar si els vostres ingressos estan correctament declarats i si superen els límits permesos per rebre la paga extra.
  • Assessorament fiscal: Consultar amb un assessor fiscal pot ajudar a clarificar qualsevol dubte i a prendre les mesures necessàries per regularitzar la situació si cal.
➡️ Pensions ➡️ Economia

Més notícies: