Muntatge amb mans subjectant un moneder amb bitllets i cercle vermell amb dos jubilats

ECONOMIA

La pensió mínima per incapacitat permanent total a partir dels 60 anys

A partir dels 60 anys, els pensionistes poden comptar amb quantitats mínimes garantides que asseguren una base econòmica

La pensió per incapacitat permanent total és una ajuda crucial per a aquelles persones que, per motius de salut, no poden continuar amb la seva activitat laboral habitual. Aquesta prestació s'atorga per compensar la pèrdua d'ingressos dels treballadors afectats per malalties o lesions greus. Però què passa amb aquesta pensió quan es compleix la barrera dels 60 anys?

Què és la incapacitat permanent total?

La incapacitat permanent total és una categoria dins del sistema de pensions que reconeix aquells treballadors que, a causa d'una malaltia o accident, no poden exercir la feina habitual. Tot i això, poden realitzar altres activitats laborals que no estiguin en conflicte amb les seves limitacions físiques o mentals. Aquesta situació sol derivar en la necessitat d'un canvi dràstic a la vida laboral de l'afectat.

Per accedir a la pensió per incapacitat permanent total, cal complir certs requisits bàsics:

  • Avaluació Mèdica: La incapacitat ha de ser avaluada i confirmada per un tribunal mèdic.
  • Cotitzacions Suficients: El treballador ha d'haver cotitzat almenys un període mínim establert per la Seguretat Social.
  • Incapacitat Permanent: La situació d'incapacitat ha de ser considerada permanent o no susceptible de millora que permeti al treballador tornar a la feina habitual.

La quantitat que es percep per la pensió d'incapacitat permanent total varia segons diversos factors, incloent-hi la base reguladora i l'edat del beneficiari. A partir dels 60 anys, els imports mínims establerts per al 2024 són:

  • Amb cònjuge a càrrec: 905,90 € mensuals (12.682,60 € anuals).
  • Sense cònjuge (unitat econòmica unipersonal) : 732,60 € mensuals (10.256,40 € anuals).
  • Amb cònjuge no a càrrec: 692,50 € mensuals (9.695 € anuals).
Un home gran, amb els polzes enlaire, sobre una imatge de calculadora al fons, i al cercle, uns bitllets d'euros

Augment de la pensió a partir dels 65 anys

En complir els 65 anys, la pensió d'incapacitat permanent total s'incrementa i reflecteix un suport addicional per als pensionistes de més edat. Els imports mínims per a aquesta categoria són:

  • Amb cònjuge a càrrec: 966,20 € mensuals (13.526,80 € anuals).
  • Unitat econòmica unipersonal: 783,10€ mensuals.
  • Amb cònjuge no a càrrec: 743,30 € mensuals (10.406,20 € anuals).

Aquest ajustament busca assegurar una vida digna per als que no poden retornar al mercat laboral.

Com es calcula la pensió per incapacitat permanent total?

El càlcul de la pensió per incapacitat permanent total es basa a la base reguladora del treballador, que s'obté de les cotitzacions prèvies al sistema de Seguretat Social. En general, la pensió equival al 55% d'aquesta base reguladora. No obstant, aquest percentatge es pot incrementar al 75% si el beneficiari té més de 55 anys i no està treballant.

A més, hi ha la possibilitat de rebre un complement a mínims si la pensió resultant és inferior a les quantitats mínimes establertes per l'Estat. Aquest complement garanteix que tots els pensionistes rebin una quantitat suficient per mantenir un nivell de vida acceptable.

És important destacar que els beneficiaris de la pensió per incapacitat permanent total poden continuar treballant en ocupacions compatibles amb la situació de salut. A més, si no s'espera una millora en la condició del beneficiari, hi ha l'opció de sol·licitar una compensació en un pagament únic, en lloc de rebre pagaments mensuals.

Finalment, cal esmentar que aquestes pensions estan exemptes d'impostos fins a certs límits, cosa que afegeix un benefici econòmic significatiu per als pensionistes.

➡️ Pensions ➡️ Economia

Més notícies: