Una dona gran amb ulleres i cabell canós apareix a la imatge, mentre que a la cantonada superior esquerra es mostra un cercle vermell amb una creu vermella sobre dues mans entrellaçades, suggerint una prohibició o rebuig.
ECONOMIA

No t'has casat? Així pots rebre la pensió de viduïtat sense passar per l'altar

Descobreix els requisits per cobrar la pensió de viduïtat com a parella de fet

Sabies que no necessites estar casat per rebre una pensió de viduïtat en cas que la teva parella mori? Actualment, les parelles de fet també tenen dret a aquesta prestació.

Tanmateix, és fonamental complir certs requisits establerts per la Seguretat Social. Això és tot el que cal saber per accedir a la pensió de viduïtat si ets part d'una parella de fet.

Fotomuntatge amb una imatge de fons d'un jubilat i al capdavant una cartera amb bitllets d'euro

Requisits generals per a la pensió de viduïtat

La pensió de viduïtat és una prestació econòmica que la Seguretat Social atorga als cònjuges i parelles de fet sobrevivents. Per a les parelles de fet, és essencial demostrar la relació i complir una sèrie de condicions.

1. Inscripció i conveniència

Primer és imprescindible que la parella de fet estigui inscrita en un registre específic, sigui de la comunitat autònoma o de l'ajuntament corresponent. A més, aquesta inscripció s'ha de fer almenys dos anys abans de la mort d'un dels membres de la parella.

2. Estabilitat de la relació

La relació ha d'haver estat estable i sense interrupcions durant almenys cinc anys abans de la mort. Aquest aspecte és crucial per garantir que la convivència i el compromís eren reals i duradors.

Una dona gran asseguda en una taula, amb una imatge del Ministeri d?Ocupació i Seguretat Social d?Espanya en un cercle vermell superposat.

3. Requisits econòmics

Els ingressos del beneficiari juguen un paper important. Durant l'any anterior a la mort, els ingressos del supervivent no han d'haver arribat al 50% de la suma dels ingressos dels dos membres de la parella, o el 25% si no hi ha fills comuns amb dret a pensió d'orfandat. Alternativament, els ingressos han de ser inferiors a 1,5 vegades el Salari Mínim Interprofessional (SMI) vigent.

Si la víctima no estava en situació d'alta o assimilada a la Seguretat Social, ha d'haver cotitzat un mínim de 15 anys. A més, no s'exigeix un període mínim de cotització si la causa de la mort és un accident laboral o malaltia professional.

Com sol·licitar la pensió de viduïtat

Sol·licitar la pensió de viduïtat com a parella de fet implica presentar diversos documents, incloent-hi el certificat d'inscripció al registre de parelles de fet, el certificat d'empadronament que demostri la convivència i la declaració d'ingressos del darrer any.

Dona més gran d'esquena, vestida de negre, mirant pensativament per la finestra en una habitació lluminosa. A la cantonada superior dreta, un cercle ressalta una guardiola de porquet trencada, plena de monedes. La imatge simbolitza la preocupació pel futur financer i la incertesa econòmica després de la pèrdua d'un ésser estimat

És recomanable acudir a un especialista en Seguretat Social per assegurar que tota la documentació estigui en ordre i evitar contratemps.

➡️ Pensions ➡️ Economia

Més notícies: