Una dona ensenya unes ulleres i unes lents de contacte, i al cercle, uns bitllets d'euro
ECONOMIA

500 euros d'ajuda per a tu si compleixes algun d'aquests dos requisits

El SEPE ofereix un subsidi de gairebé 500 euros mensuals per a aturats en dues situacions clau

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) ha confirmat dues situacions clau que permeten als aturats accedir a un suport d'uns 500 euros al mes. Aquest subsidi, regulat per la Llei General de la Seguretat Social, està dissenyat per ajudar les persones en situacions de vulnerabilitat econòmica especial. Aquí t'expliquem com et pots beneficiar del Subsidi Extraordinari per Atur (SED).

Dues situacions per accedir al SED

El SEPE ofereix aquest subsidi per a dos grups principals de persones sense feina. La primera situació és per als que han esgotat qualsevol dels subsidis per desocupació. La segona està destinada als aturats de llarga durada que hagin esgotat totes les prestacions prèvies.

Muntatge amb família i mà amb bitllets

Això inclou no només les prestacions per desocupació, sinó també programes específics com ara PREPARA o la Renda Activa d'Inserció (RAI).

Per ser aturat de llarga durada cal estar inscrit com a demandant de feina durant almenys 360 dies en els 18 mesos anteriors a la sol·licitud del subsidi. Aquesta condició assegura que l'ajuda arribi als que han estat a la recerca activa de feina durant un període perllongat.

Requisits addicionals per rebre el SED

A més de trobar-se en una de les dues situacions anteriors, els sol·licitants han de complir certs requisits específics per accedir al Subsidi Extraordinari per Atur. Entre aquests requisits, s'hi inclouen no haver rebut aquest subsidi anteriorment i estar inscrit com a demandant d'ocupació almenys per 360 dies.

Un home adult revisa un document, i al cercle una oficina del SEPE

També cal subscriure un compromís d'activitat, cosa que implica que la persona ha d'estar buscant activament feina. Una altra condició és no tenir prou edat per accedir a una pensió de jubilació i no tenir dret a cap altra forma de protecció per desocupació.

Els sol·licitants han de demostrar que no tenen rendes anuals superiors al 75% del Salari Mínim Interprofessional (SMI). A més, la darrera feina del sol·licitant ha d'haver acabat de manera involuntària. No haver percebut l'ajuda del Programa d'Activació per a l'Ocupació (PAE) i no estar treballant per compte aliè a temps parcial també són requisits indispensables.

Com es calcula i quan es cobra el SED

La suma del Subsidi Extraordinari per Atur es basa en el 80% de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM), cosa que equival a 480 euros mensuals. Aquest ajut es paga entre els dies 10 i 15 del mes següent al qual correspon, directament al compte bancari del beneficiari.

És important destacar que aquest subsidi només es pot rebre una vegada a la vida i per un màxim de 180 dies. Aquesta limitació subratlla la naturalesa extraordinària i temporal de l'ajuda, enfocada a brindar suport durant un període crític de recerca de feina.

El Subsidi Extraordinari per Atur del SEPE és una eina crucial per donar suport a aquells que han esgotat totes les altres opcions d'assistència. Amb aquests gairebé 500 euros al mes, el govern busca proporcionar un respir econòmic als que més ho necessiten, mentre continuen la cerca activa d'ocupació.

➡️ Ajuts ➡️ Economia

Més notícies: