Imatge de fons d'una oficina d'ocupació del SEPE amb una altra imatge d'una persona amb les mans plenes de bitllets d'euros i una emoticona a sobre amb expressió d'ensurt

ECONOMIA

El SEPE confirma que l'ajuda pels aturats canvia en setmanes i molts la podran demanar

A partir del novembre, els aturats veuran millores en els seus subsidis i podran combinar feina i ajut econòmic

A partir de l'1 de novembre del 2024, els canvis en el subsidi per desocupació a Espanya portaran importants novetats. El Reial decret llei 2/2024 introdueix una reforma significativa en la manera com es gestionen els ajuts per als aturats. Introdueix millores notables a les quantitats a cobrar i noves regles que facilitaran l'accés a aquestes prestacions.

Canvis al subsidi per desocupació

Una de les novetats més destacades d'aquesta reforma és la possibilitat de combinar el subsidi per desocupació amb un treball assalariat. Això permetrà als beneficiaris treballar i continuar rebent el subsidi durant un màxim de 180 dies. Aquest canvi cerca incentivar la reintegració al mercat laboral mentre es manté un nivell de suport econòmic.

Imatge de fons d'un cartell d'una oficina del SEPE amb una dona amb gest d'aprovació

A més d'aquesta flexibilitat, la reforma introdueix un augment de les quantitats a cobrar pels beneficiaris del subsidi. Durant els primers sis mesos, els aturats rebran el 95% de l'IPREM, cosa que equival a 570 euros al mes. Aquest és un augment considerable respecte a les quantitats anteriors.

Entre el sisè i el dotzè mes, la quantitat es reduirà al 90% de l'IPREM, que són 540 euros mensuals. A partir del mes 12, el subsidi es fixarà al 80% de l'IPREM, és a dir, 480 euros mensuals, la quantitat que es cobra actualment.

Aquestes millores en les prestacions s'apliquen a tots els subsidis, excepte el destinat als més grans de 52 anys. Aquest grup continuarà rebent el 80% de l'IPREM. Tot i això, es beneficiaran d'una sobrecotització per a la jubilació basada en el 125% del salari mínim interprofessional.

Més beneficiaris i menys temps d'espera

Muntatge d'una mestressa de casa planxant i imatge d'uns bitllets en un marc

La reforma no només incrementa les quantitats a rebre, sinó que també amplia l'accés a aquests ajuts. A partir del novembre, els menors de 45 anys sense càrregues familiars també podran sol·licitar el subsidi. Això és un canvi significatiu que amplia el suport a un grup demogràfic que abans no tenia accés a aquests ajuts.

Un altre canvi crucial és eliminar el període d'espera de 30 dies. Fins ara, els aturats havien d'esperar un mes per poder sol·licitar el subsidi. Amb la nova llei, aquesta espera desapareix i el subsidi es podrà sol·licitar immediatament des del primer dia.

És important assenyalar que aquests canvis no tindran caràcter retroactiu. Els beneficiaris que ja estan cobrant un subsidi per desocupació no veuran augmentades les quantitats actuals. Continuaran rebent les mateixes prestacions que abans de la reforma.

La implementació d'aquestes reformes promet un sistema més equitatiu i eficaç per als qui es troben en situació d‟atur a Espanya.

➡️ Ajuts ➡️ Economia

Més notícies: