Joves rebent una formació en un taller
BRANDED CONTENT

Els graduats en FP Dual a Catalunya treballen i guanyen més que els d'FP Presencial

La diferència salarial és perquè els graduats de la modalitat dual treballen 41 dies més a l'any que els seus companys de la modalitat presencial

Els graduats en Formació Professional (FP) Dual Superior que han cursat els seus estudis a Catalunya treballen més dies a l'any i, per tant, guanyen un 28% més que els titulats a FP Presencial durant el seu primer any al mercat laboral.

És una de les conclusions principals extretes de l'estudi "L'impacte de la Formació Professional Dual en la inserció laboral a Catalunya", de l'Observatori Social de la Fundació "la Caixa", a càrrec dels investigadors Samuel Bentolila, del Centre d'Estudis Monetaris i Financers (CEMFI); Caterina Calsamiglia, de l'Institut d'Economia Política i Governança (IPEG), i Marcel Jansen, de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM).

Després d'avaluar diverses dimensions de l'exercici laboral dels joves graduats en FP Superior durant els 12 mesos següents a la seva graduació, els investigadors han observat que les diferencies entre les dues modalitats constaten més ocupabilitat després de cursar una FP Dual, en la qual els estudiants fan pràctiques remunerades a empreses que poden assolir l'any de durada, mentre que a l'FP Presencial les pràctiques, habitualment no remunerades, solen durar un trimestre.

En aquest sentit, l'estudi precisa que els graduats de l'FP Dual treballen 27 dies més a l'any, o és el mateix, un 14% més. «Tradicionalment, al nostre país, la inserció laboral dels joves és molt difícil, les taxes de feina són baixes. Aquests resultats indiquen que l'FP Dual fa més fàcil aquesta inserció al familiaritzar més els estudiants amb el món del treball», explica Samuel Bentolila, professor d'Economia al Centre d'Estudis Monetaris i Financers (CEMFI) i coautor de l'estudi.

A la investigació, per tenir en compte el treball a temps parcial s'han analitzat els dies treballats equivalents a una jornada completa i, segons aquesta definició, es mostra la baixa intensitat del treball dels joves graduats en FP Superior durant el seu primer any treballant: 168 dies, és a dir, el 46% de 365 dies. En el cas de l'FP Dual, la xifra puja a 204 dies, mentre que en la modalitat presencial són 163 dies, per la qual cosa la diferència és de 41 dies, un 25% més a l'FP Dual.

La presència de dones a l'FP Dual

Per fer aquest estudi de l'Observatori Social de la Fundació "la Caixa", els investigadors s'han basat en una mostra de 18.195 graduats de Cicles Formatius d'FP Superior en les modalitats dual i presencial a Catalunya durant els cursos 2017-2018 i 2018 -2019 D'aquests, 2.147 es van graduar a l'FP Dual, i 16.048, a l'FP Presencial, després d'analitzar els perfils dels graduats d'ambdues modalitats, els investigadors han conclòs que, entre els graduats de l'FP Dual, la proporció de dones és menor (el 44% davant el 50% de la modalitat presencial), i la fracció de nascuts fora d'Espanya, una mica superior (el 8% davant el 7% de la presencial). També tenen més experiència laboral prèvia a l'inici dels estudis A més, l'FP Dual s'imparteix amb més freqüència a centres públics que a privats, en comparació amb l'FP Presencial.

Grup de joves aprenent a cuinar
Des de la seva introducció al 2012, la FP Dual Superior ha registrat un lent creixement a Espanya | Fundación "la Caixa"

Pel que fa als salaris, els graduats de l'FP Dual guanyen un 28% més que els de l'FP Presencial, diferència sustentada exclusivament que els graduats de la modalitat dual treballen més dies a l'any que els seus companys de la presencial, no que el seu salari per dia de feina sigui més gran.

«El fet que els graduats d'FP Dual no obtinguin un salari diari significativament més gran que els graduats d'FP Presencial suggereix que l'avantatge dels primers rau sobretot en haver tingut un contacte més llarg i estret amb el món del treball que els segons», puntualitza el professor Bentolila.

La inserció laboral segons els cicles formatius

Tot i que els graduats en FP Dual treballen, de mitjana, més dies a l'any, els investigadors sostenen que no és una variable uniforme entre tots els cicles formatius. Així, els graduats en FP Dual de cicles com ara Electromedicina Clínica, Prevenció de Riscos Professionals, Paisatgisme i Medi Rural, Fabricació de Productes Farmacèutics i Biotecnològics, o Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat acaben treballant més dies a temps complet. En canvi, aquesta diferència amb els graduats d'FP Presencial es redueix en cicles com Química Industrial, Estilisme i Direcció de Perruqueria, o Disseny i Mobiliari, entre d'altres.

Catalunya, per sobre de la mitjana nacional

Des de la seva introducció el 2012, l'FP Dual Superior ha registrat un creixement lent a Espanya. Així, durant el curs 2020-2021, la mitjana nacional de matriculats en aquesta modalitat es va situar en el 5,5%, lluny del 10% aconseguit a Catalunya i del 8% a Madrid.

A partir del curs vinent 2023-2024 es podria observar un nou escenari amb l'entrada en vigor de la Llei Orgànica 3/2022, del 31 de març, la qual ha reestructurat l'FP a Espanya perquè tots els cicles tinguin un caràcter dual entre centre i empresa, mesura que s'aplicarà de forma gradual. També s'ampliarà la durada de la formació a l'empresa, podent ser més gran (FP Intensiva) o menor (FP General). «Els resultats d'aquesta investigació, que encara són preliminars, indiquen que l'FP Dual facilita la inserció laboral dels joves, que aconsegueixen treballar més dies a l'inici de la seva vida laboral. En aquest sentit, són favorables a la idea principal que ha motivat la nova llei, és a dir, l'augment del pes relatiu de la formació a l'empresa en els estudis d'FP», conclou Bentolila.

Podeu llegir l'estudi complet fent clic aquí.