Imatge de fons d'una grip amb aigua sortint i un got a sota, i una altra imatge amb una olla amb aigua a dins i una dona amb gest d'aprovació
SOCIETAT

El truc fàcil per evitar els microplàstics de l'aigua de l'aixeta

Els científics han portat a terme un truc per eliminar els microplàstics de l'aigua molt fàcilment a casa nostra

Els microplàstics a l'aigua de l'aixeta poden ser perjudicials, per diverses raons. La primera és un dany físic al nostre organisme, ja que l'acumulació d'aquests al nostre tracte digestiu pot causar irritació o dany als teixits si s'acaba acumulant.

També produeixen contaminació química, ja que poden absorbir i acumular compostos tòxics a l'aigua com els pesticides o productes químics industrials.

I, finalment, també hem de tenir en compte que els microplàstics es poden dispersar àmpliament en el medi ambient aquàtic. També es poden acumular en sediments. Per això podrien tenir efectes a llarg termini en la qualitat de l'aigua i en la salut dels ecosistemes aquàtics.

Per tot això, els científics expliquen en un article publicat a Environmental Science & Technology Letters d'ACS, una cosa important. Bullir i filtrar l'aigua de l'aixeta podria ajudar a eliminar gairebé el 90% dels nanoplàstics i microplàstics presents.

L'estudi dels científics per evitar els microplàstics de l'aigua

Els científics, per dur a terme aquesta investigació, van bullir aigua de l'aixeta durant 5 minuts i després la van deixar refredar. Amb aquesta acció van poder mesurar el plàstic que flotava lliurement. I els resultats van indicar que a mesura que augmentava la temperatura de l'aigua, el CaCO 3 formava incrustants o estructures cristal·lines que encapsulaven les partícules de plàstic.

Segons l'investigador Zeng, aquests incrustants s'acumularien com la calç. Moment en què podrien eliminar-se simplement abocant l'aigua a través d'un filtre simple, com un filtre de cafè.

A més, hem de tenir en compte que a l'experiment també es va veure que l'efecte d'encapsulació va ser més pronunciat en aigua més dura. Una de les mostres contenia 300 mil·ligrams de CaCO 3 per litre d'aigua. Doncs es va eliminar fins al 90% dels nanoplàstics i microplàstics que flotaven lliurement després de bullir l'aigua durant 5 minuts i deixar-la refredar.

I a l'aigua tova es van trobar menys de 60 mil·ligrams de CaCO 3 per litre i en bullir-la es va eliminar el 25% dels microplàstics.

➡️ Societat

Més notícies: