Una dona ensenya diversos bitllets, polze enlaire, amb una imatge d'Hisenda al cercle
SOCIETAT

El temps que triguen Hisenda o la Seguretat Social a perdonar un deute

Hisenda i la Seguretat Social fixen un termini a partir del qual prescriuen els deutes que arrossegueu amb tots dos organismes

Són diversos els motius pels quals ens podem endeutar amb diferents organismes, com ara Hisenda, la Seguretat Social o els mateixos bancs. La gestió dels diners no és tan fàcil d'emprendre per la manca d'educació financera i els préstecs hipotecaris poden acabar en acumulació d'impagaments.

Malgrat tot, les famílies tenen al seu abast diferents fórmules per liquidar els deutes pendents amb els organismes esmentats. Cada institució posa unes condicions per reclamar aquests diners que són seus, a més d'unes comissions i una data de venciment concretes.

Has de saber que els deutes prescriuen en un temps, com els deutes amb Hisenda, que prescriuen al cap de quatre anys, per norma general (120.000 euros o menys). I el mateix passa amb les de la Seguretat Social, als quatre anys (50.000 euros o menys).

Prescripció dels deutes amb Hisenda

QUANTITAT DEL DEUTE

ANYS QUE TARDA A PRESCRIURE

120.000 euros o menys

4 anys

120.000-600.000 euros

5 anys

Més de 600.000 euros

10 anys

Coneix quant de temps transcorre a prescriure un deute amb la Seguretat Social o Hisenda

Però no sempre és així, sobre un delicte contra la hisenda pública, si el deute supera els 120.000 euros, el termini de prescripció serà de cinc anys. I si passa dels 600.000 euros, arribarà als 10 anys.

Sobre la Seguretat Social, si el deute supera els 50.000 €, el termini de prescripció augmenta a cinc anys i si supera els 120.000€ , prescriuria des dels 10 anys.

Prescripció dels deutes amb la Seguretat Social

QUANTITAT DEL DEUTE

ANYS QUE TARDA A PRESCRIURE

50.000 euros o menys

4 anys

50.000-120.000

5 anys

Més de 120.000 euros

10 anys

Amb tot, hi ha fets que poden aturar aquesta prescripció. Parlem d'accions davant dels tribunals, reconeixement de deute, ordre judicial o concurs de creditors de l'autònom, per exemple. El que marca el Codi Civil és que els deutes prescriuen al cap de cinc anys de manera general, si bé no sempre passa així i hi ha diverses excepcions.

Termini de prescripció d'un deute a Espanya

PRESCRIPCIÓ DEL DEUTE

CONCEPTE

4 anys

- Seguretat Social


- Hisenda

5 anys

- Bancs (sense relació amb préstecs hipotecaris)
- Targetes de crèdit
- Lloguer d'habitatges
- Pensions
- Serveis de llum, aigua i calefacció

20 anys

- Deutes hipotecaris amb el banc

Els experts aconsellen els que tinguin deutes que liquidin aquests pagaments per via legal, sense que prescriguin. Els deutes hipotecaris amb el banc prescriuen al cap de 20 anys, i els deutes amb aquests, quan no tenen relació amb els préstecs hipotecaris, als cinc.

Mentrestant, els deutes amb les targetes de crèdit i els relacionats amb el lloguer d'habitatge, pensions i pagaments de serveis prescriuen en cinc anys. Hem de saber que els deutes no prescriuen en tots els casos de manera automàtica, quan passen els terminis esmentats.

I és que el creditor té dret a interrompre el termini fixat. Aquest hauria d'arrencar una sèrie de tràmits legals, extrajudicials o judicials, si bé ha d'avisar el deutor en tots els casos.