Muntatge amb família de 4 integrants i cercle vermell amb mans subjectant moneder i bitllets d'euro
SOCIETAT

La Seguretat Social anuncia les famílies que cobraran un ajut mensual de 1.330 €

Després de la pujada del 6,4% de l'IMV l'any 2024, moltes famílies veuran incrementada la quantia. T'interessa!

L'entrada en vigor de la Llei de l'Ingrés Mínim Vital, el 21 de desembre de 2021, va comportar ajustaments del 15% en les quantitats. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha anunciat que aquesta ajuda augmentarà fins a un 6,9% el 2024. Això significa que algunes famílies podrien rebre 1.330 euros al mes.

L'Ingrés Mínim Vital (IMV) va ser creat per evitar la pobresa i l'exclusió social de ciutadans que no tenen els recursos necessaris per cobrir les necessitats bàsiques. És una ajuda econòmica assegurada que el Govern atorga als que compleixen certs requisits.

La quantitat de l'IMV que rep el beneficiari individual, o la unitat familiar, és la diferència entre la renda garantida establerta pel Govern, i els ingressos totals d'aquestes persones. Sempre que la quantitat resultant sigui igual o superior a 10 euros al mes.

El 2023, la renda fixada per a un adult sense fills a càrrec és de 565,37 euros mensuals, però amb l'augment del 6,9% aquesta xifra augmentaria a 604 euros al mes. Les altres quantitats es veurien afectades de la manera següent:

Quantia segons la família

Unitat de convivència

Euros a l'any

Euros al mes

Un adult i un menor

9.428

786

Un adult i dos menors

11.604

967

Un adult i tres menors

13.780

1.148

Un adult i més de tres menors

15.956

1.330

Dos adults

9.428

786

Dos adults i un menor

11.604

967

Dos adults i dos menors

13.776

1.148

Dos adults i més de dos menors

15.956

1.330

Tres adults

11.604

967

Tres adults i un menor

13.780

1.148

Tres adults i més de dos menors

15.956

1.330

Quatre adults

13.780

1.148

Quatre adults i un menor

15.956

1.330

Les famílies que podrien cobrar més de 1.300 euros al mes

Així, les famílies nombroses amb diversos integrants podran rebre 1.330 euros cada mes. Això s'aplica a les situacions següents, segons la Seguretat Social:

 • Aquelles compostes per dos adults i tres menors, o més, d'edat.
 • Les que tenen tres adults i dos o més menors.
 • Les formades per quatre adults i un nen.
 • Altres unitats de convivència amb un nombre més gran de beneficiaris.

Requisits que han de complir les famílies per optar a l'IMV

Per poder demanar l'Ingrés Mínim Vital, cal complir certs requisits:

 • Ser ciutadà espanyol o estranger amb residència legal a Espanya.
 • Tenir entre 25 i 65 anys.
 • Tenir 18 anys, en cas que tingui menors a càrrec.
 • Haver viscut de manera contínua a Espanya durant almenys l'any previ a la sol·licitud.
 • Estar registrat com a sol·licitant de feina en el cas de persones aturades.
 • Haver sol·licitat les prestacions o pensions a què es tingui dret.
 • Demostrar la situació de vulnerabilitat econòmica.