Muntatge d'un home gran amb un telèfon mòbil i al costat dret un marc amb una imatge de diversos bitllets d'euro i una calculadora
SOCIETAT

La Seguretat Social anuncia quins pensionistes cobraran gairebé 3.200 € el 2024

Els jubilats amb la pensió màxima veuran millorades les pagues en gairebé 120 euros al mes, situant-se en els 3.178,75 euros

El 2024 vindrà carregat de canvis per als pensionistes. Tots ells patiran una actualització a les pagues amb l'entrada del nou any. Alguns, com indica la Seguretat Social, arribaran a cobrar gairebé 3.200 euros cada mes.

Tot i que encara està pendent de confirmació oficial, tot fa indicar que la pensió màxima de jubilació patirà una pujada del 3,8%. Això l'elevarà, concretament, fins als 3.175,04 euros mensuals. Cal no oblidar que parteixen des dels 3.058,81 euros aquest any.

La revisió d'aquestes prestacions, paral·lelament a la inflació, permetrà que aquest col·lectiu no perdi poder adquisitiu. Els jubilats que més guanyen continuaran augmentant els seus ingressos al llarg del 2024. Veuran incrementades les pensions en 116,23 euros al mes, mentre que la millora anual serà de 1.627,22 euros.

Però no només es revalorarà la pensió màxima, també es veuran afectades per aquesta revisió de l'IPC altres pensions contributives. És el cas, per exemple, de la d'incapacitat permanent, viduïtat, orfandat i en favor de familiars.

L'anunci del Gobierno de fa uns quants dies xifrava entre un 5% i un 7% l'augment de les mínimes. Arribaria al 14% en el cas de les de viduïtat amb càrregues.

Així queda la pensió màxima i mínima el 2024

Pensió el 2023Pujada el 2024Pensió el 2024
Pensió màxima: 3.058,81 €
3,8% ➡ 116,23 €

3.175,04 €

Pensió mínima amb cònjuge a càrrec: 966,20 €
Entre 5% i 7%&➡ 48,31 - 67,63 €

1.014,51 - 1.033,83 €

Pensió mínima sense cònjuge a càrrec:  783,10 €
Entre 5% i 7%&➡ 39,16 - 54,82 €

822,26 - 837,91 €

Pensió mínima amb cònjuge NO a càrrec: 743,30 €
Entre 5% i 7% ➡ 37,17 - 52,03 €

780,47 - 795,33 €

En quina situació queden els que cobren la pensió mínima

Si els beneficiaris de la pensió màxima s'aproximaran fins gairebé els 3.200 euros, els de la pensió mínima de jubilació es conformaran amb una mica més de 1.000. El 2023 arribaven als 966,20 euros mensuals quan tinguessin cònjuge a càrrec, una de les més comunes.

Si es materialitzessin els plans del Gobierno i s'elevés l'actualització entre el 5% i el 7%, la pujada rondaria entre els 48,31 i 67,63 euros. Per tant, cobrarien al mes entre 1.014,51 i 1.033,83 euros.

Aquest increment tant a la pensió màxima com a la mínima busca compensar la pèrdua de poder adquisitiu. Cal no oblidar la important pujada experimentada pels preus al llarg del darrer any i que va afectar totes les butxaques. Entre ells els jubilats, que molts mantenen amb les seves pagues diversos membres de la seva família.