Muntatge fotogràfic entre un supermercat i els logos de tres supermercats

SOCIETAT

L'estricta norma que Lidl, Mercadona i Carrefour imposen als seus treballadors a Espanya

Els treballadors d'aquestes cadenes tenen certes regles internes que si no les segueixen, poden suposar un acomiadament

Els treballadors de Mercadona, com de qualsevol altra cadena, han de seguir certes normes. Aquestes estan escrites al conveni que han acordat tant els treballadors com la mateixa empresa. És de compliment obligat, ja que en cas contrari podrien suposar una penalització.

Tots els treballadors d'aquests supermercats són conscients d'aquestes normes. I no en són pocs. Al final tenen un horari d'obertura tan ampli perquè el nombre de treballadors també és elevat.

Als convenis s'estableixen regles que es divideixen en lleus, greus o molt greus. Cada tipus suposa una sanció diferent que els treballadors han d'acatar. En aquest sentit, siguis treballador de Mercadona o de qualsevol altra cadena, són similars.

Les regles que han de seguir els treballadors

Ens trobem amb tres tipus, com ja t'hem dit. Els treballadors de Mercadona o de qualsevol altra cadena com Lidl o Carrefour les han d'assumir i complir. La majoria són de sentit comú, cosa que no implica que no s'hagin d'aplicar mai.

Sancions lleus per als treballadors

Les sancions lleus per als treballadors són les que suposen la suspensió de sou i feina de fins a tres dies. Són força fàcils d'evitar, ja que són les més òbvies. Tot i això, hi ha gent que pot incórrer en errors que obliguin l'empresa a aplicar-les.

En primer lloc, hi ha la manca de puntualitat que acumuli un retard de més de quinze minuts al mes. Així mateix, també se sanciona que els treballadors abandonin la feina sense que hi hagi una causa justificada. En tercer lloc, si s'adverteix una manca de neteja personal continuada, igualment hi haurà sanció.

Sancions greus per als treballadors

En aquest grup s'hi inclouen aquelles vulneracions de les normes dels treballadors que suposen una suspensió de sou i feina de fins a quinze dies. Les sancions esmentades a l'apartat de lleus, si van més enllà, acabarien suposant una sanció greu. Per exemple, acumular retards de més de mitja hora al mes o faltar un dia sencer sense raó a la feina.

A això se sumen altres com la vulneració dels protocols de seguretat. També comporta sanció desobeir les ordres dels superiors. Igualment s'inclou en aquest grup l'ús de telèfons mòbils personals sense autorització.

Tampoc està permès fer assumptes particulars en horari de treball ni utilitzar els mitjans laborals per a assumptes propis. En cas que els treballadors no comuniquin que faltaran a treballar, també serà una falta greu. Finalment, estaria la manca d'atenció als clients quan la sol·licitin.

Infraccions molt greus per als treballadors

Els treballadors s'exposen molt quan incorren en una falta molt greu. I és que aquesta suposa una suspensió de sou i feina de fins a 60 dies. Però no s'hi queda, perquè també pot acabar amb la rescissió del contracte per acomiadament disciplinari.

En primer lloc, estarien totes les esmentades als anteriors apartats en circumstàncies ja portades al màxim. Se sumen el frau o l'accepció de recompensar o favors a la feina. Així mateix, es penalitza la deslleialtat o l'abús de confiança dels treballadors.

D'altra banda, també es penalitza l'apropiació indeguda, el furt o el robatori. Igualment, no estan permeses les negociacions de comerç o indústria per compte propi sense autorització. Tampoc els treballadors no poden vendre o cobrar-se a si mateixos sense estar permès.

Quan els treballadors simulin una malaltia o un accident, també seran sancionats, igual que si violen secrets d'empresa. No es permet acudir de forma recurrent sota els efectes de l'alcohol o les drogues i la disminució del rendiment també es penalitzarà. També s'actua contra els qui tenen una conducta que afecti greument el respecte a la intimitat i la dignitat.