Muntatge amb oficina de l'Agència Tributària i cercle vermell amb persona subjectant bitllets d'euro

SOCIETAT

Les comunitats on ja no cal pagar l'impost de Successions i Donacions

Cada comunitat autònoma administra l'impost de successions i donacions, un tribut que cal abonar en rebre una herència. El 2024 l'impost s'ha reduït i, en alguns llocs, ja no s'aplica

A Espanya, rebre una herència o donació implica la necessitat de pagar un impost particular. En primer lloc, cal definir que l'impost de Successions i Donacions és una càrrega fiscal que les persones que viuen a Espanya han d'afrontar quan reben una herència.

És un augment del patrimoni, que passa quan es transfereixen propietats o drets d'una persona a una altra, a causa de la seva mort. Quelcom a tenir en compte és que, com més s'hereta, més s'ha de pagar.

L'impost de Successions i Donacions és progressiu, la qual cosa significa que com més diners rebuts, més gran és el percentatge d'impost. També és individual, ho paga qui rep l'herència o la donació. I finalment, és directe, ja que afecta el patrimoni del contribuent i no la despesa en béns i serveis.

Noves mesures per reduir l'impost de successions i donacions

Aquest impost varia depenent de la comunitat autònoma, influït per diversos factors com ara el valor de l'herència o l'edat del receptor.

Durant el 2023, diverses comunitats autònomes ja van implementar mesures adreçades a mitigar la càrrega fiscal associada a l'impost de successions i donacions. Al llarg de l'any 2024, l'adopció de noves mesures ha continuat.

Cantàbria

Els descendents, els ascendents i els cònjuges poden beneficiar-se d'una reducció d'impostos que va del 99 % al 90 %. Aquesta reducció pot arribar al 100 % si la quantitat heretada és menor a 100.000 euros. A més, està previst que el 2024 s'apliqui una bonificació del 50 % a les herències entre germans.

Comunitat de Madrid

Bonificació del 99 % per a descendents, ascendents i cònjuges. També hi ha una bonificació de fins al 25 % a l'impost de Successions i Donacions per a germans, oncles i nebots.

Múrcia

Els ascendents, els descendents i els cònjuges es poden beneficiar d'una bonificació del 99 %. La normativa també preveu altres reduccions per a altres hereus segons l'herència i els béns o drets rebuts.

País Basc

Les herències entre descendents, ascendents o cònjuges estan exemptes d'impostos si la quantitat és inferior a 400.000 euros. D'altra banda, per a quantitats superiors s'aplica un impost de l'1,5 %.

Illes Canàries

Les herències entre diversos familiars són pràcticament exemptes d'impostos amb una bonificació del 99,9 %. També s'ha millorat la tributació de les donacions entre cònjuges, ascendents i descendents amb una bonificació del 99,9 %.

Astúries

Els hereus menors de 21 anys i els més grans que siguin cònjuges, ascendents o adoptants estan exempts de pagar impostos fins als 300.000 euros.

La Rioja

Bonificació del 99 % en l'impost de successions i donacions per a ascendents, descendents i cònjuges quan l'herència sigui superior a 400.000 euros.

Els cònjuges no paguen impostos fins a 250.000 euros; després, l'impost és del 0,8 %. Per ascendents i descendents, els tipus impositius varien entre un 2 % i un 16 %.

Castella-la Manxa

Bonificació del 100 % per a certs hereus menors de 21 anys, cònjuges, descendents majors de 21 anys i ascendents. En cas que l'herència superi els 300.000 euros, la bonificació és del 80 %.

Castella i Lleó

Bonificació del 99 % a l'impost de Successions per als familiars directes.

Andalusia

S'apliquen reduccions significatives per a diversos tipus d'hereus, incloent-hi un milió d'euros per a descendents, cònjuge i ascendents i 250.000 euros per a altres familiars.

Aragó

Bonificació del 65 % per a herències menors de 100.000 euros, i una reducció del 100 % fins als tres milions d'euros.

Extremadura

Bonificació del 99 % a l'impost de Successions per a descendents menors de 21 anys i familiars directes.

Catalunya

Els descendents menors de 21 anys poden rebre fins a 100.000 euros sense impostos amb límits de bonificació per a altres familiars.

Galícia

Les herències directes són gratuïtes fins al milió d'euros, amb reduccions addicionals per a altres hereus.

Comunitat Valenciana

Bonificació del 99 % en herències entre cònjuges, ascendents i descendents, amb efectes retroactius des del maig del 2023.

Illes Balears

Les herències entre ascendents, descendents i cònjuges estan exemptes d'impostos des del juliol del 2023, amb bonificacions addicionals per a altres hereus.