Un home aixeca el puça en senyal d'aprovació, amb un fons de bitllets i monedes d'euro, i diversos bitllets de 50 euros al cercle
SOCIETAT

El Banc d'Espanya respon a la pregunta que molts s'han fet en algun moment

Finalment, el Banc d'Espanya revela si varia el nivell de cultura financera, segons l'edat que tinguem

Potser alguns cops t'has parat a preguntar-te quin és el teu nivell de cultura financera i si, segons passen els anys, aquest va augmentant progressivament. El Banc d'Espanya publicava al seu bloc un post sobre l'Enquesta de Competències Financeres 2021 a persones de 18 a 79 anys.

Aquestes han estat preguntades per certs termes, com ara la inflació, l'interès compost o la diversificació del risc. Així, allò que queda clar, segons diferents grups d'edat, és que anem encertant més respostes a mesura que avança la nostra vida. A excepció de l'últim tram, de 65 a 79 anys, en què és notablement més baix que en els sectors previs.

Així doncs, el Banc d'Espanya afirma que el percentatge mitjà de respostes correctes va del 52 % per als menors de 64 anys fins al 56 % per als que se situen entre 45 i 64. Les persones entre 65 i 79 anys són les que encerten menys preguntes amb un 48 %, un 5% menys de la mitjana nacional, que arriba a un 53 %.

Les persones de 45 a 64 anys són les que contesten millor sobre cultura financera

Com podem apreciar a la taula, l'enquesta del Banc d'Espanya compara dues enquestes realitzades el 2016 i el 2021. I l'augment més notable es produeix entre els menors de 34 anys, passem d'un 46 % del 2016 a un 52 % el 2021. També es dona un augment considerable en els més grans de 65, que passen d'un 45 a un 48 %.

% de respostes correctes sobre inflació, interès compost i diversificació del risc

GRUP D'EDAT2016 (%)2021 (%)
18 - 344652
35 - 445353 
45 - 545656
55 - 645456
65 - 794548

Sobre inflació, interès compost i diversificació del risc, el percentatge de persones més grans de 65 que identifica aquests conceptes és menor al del total poblacional.

Això passa, sobretot, en el cas de l'interès compost o interès d'un capital al qual s'acumulen els crèdits i els interessos perquè en produeixin d'altres. Aquí, segons el Banc d'Espanya, el percentatge de respostes correctes és d'un 32 %, davant del 41 % del total de la població. Sobre la diversificació del risc (repartir els teus diners en diferents inversions per gestionar el risc), seria un 48 % davant el 52 % del total.

La gran majoria ja saben què és la inflació

Per contra, el terme inflació pel que fa a les persones grans, el seu coneixement és semblant al total de la població, amb un 64 i 65 %, respectivament.

Així i tot, hi ha força diferències en les respostes incorrectes i en les "no sap", segons cada grup d'edat. El 38 % dels joves, entre 18 i 34 anys, responen erròniament i el percentatge es redueix al 30 % en els més grans de 65 anys. Això sí, el percentatge de respostes "no sap" creix amb l'edat i els joves contesten "no sap" un 10% de les vegades i els més grans un 21 %.

Des del Banc d'Espanya, ens aconsellen entrar a diferents pàgines web dins del Pla d'Educació Financera per aprendre molt més d'economia. Parlem de continguts i activitats per conèixer millor diferents termes i iniciatives útils en determinades situacions de la vida.

➡️ Bancs ➡️ Societat

Més notícies: