Muntatge amb cotxes de fons i etiqueta B de la DGT
SOCIETAT

Avisen del que passarà amb els cotxes amb l'etiqueta B de la DGT en 2 anys

Les Zones de Baixes Emissions podrien tornar-se més estrictes el 2026

Actualment, cada vegada és més complicat circular pel centre de les ciutats amb vehicles de més antiguitat. De fet, només se'n pot estar segur amb distintius mediambientals ECO i 0.

Tot i això, el problema rau en el fet que són més els espanyols els vehicles dels quals tenen els distintius B o C de la DGT. Els primers, en aquest cas, s'enfrontaran en un futur molt proper a noves restriccions que ho poden posar tot una mica més complicat.

Les Zones de Baixes Emissions, un problema per a molts vehicles

Tot ve de la mà de les Zones de Baixes Emissions. El passat 1 de gener de 2023 es van convertir en obligatòries als municipis de més de 50.000 habitants i en opcionals per als que en tinguin menys.

Tot i que la seva competència i les normes pertanyen a cada ajuntament, sembla que aviat experimentaran canvis. Així ho recull el Reial Decret 1052/2022 de 27 de desembre, en l'Article 10, Epígraf 4:

“El projecte de ZBE s'haurà de revisar, almenys, tres anys després del seu establiment i, posteriorment, almenys cada quatre anys, per tal de garantir que s'estan assolint els objectius plantejats en el projecte, i que responen a allò establert en aquest Reial decret”.

Les restriccions poden variar el 2026

D'aquesta manera, amb la llei a la mà, les Zones de Baixes Emissions estaran obligades a revisar-se cada 3 anys. Això implica que, el 2026, es durà a terme el primer estudi, que pot derivar en unes normes més estrictes, sobretot amb alguns vehicles en concret.

Les ZBE continuaran sent competència de cada ajuntament, però les seves normes poden ser més contundents. És a dir, es poden aplicar més restriccions als vehicles més contaminants, com són aquells amb etiqueta B de la DGT.

Què pot passar dins de 3 anys

Per aquest motiu, a ciutats com Madrid i Barcelona, on les Zones de Baixes Emissions estan més instaurades, les coses poden canviar a partir del 2026.

De fet, potser es decideix prohibir l'entrada als municipis dels vehicles amb etiqueta B que no estiguin empadronats. Més endavant, fins i tot es podria prohibir la seva entrada per complet.

A la resta dels municipis, la decisió recaurà a cada ajuntament, per la qual cosa és complicat conèixer què pot passar dins de 3 anys.