Una dona subjectant un telèfon mòbil i el logotip de la DGT

La DGT revela com es poden reclamar els diners d'una multa que ja has pagat

És possible sol·licitar una devolució si hi ha hagut algun error durant el procés

Potser en alguna ocasió t'ha passat a tu també. Les multes de la DGT porten de cap milions de conductors a causa de la celeritat amb què arriben, així com pels seus elevats imports, que varien segons el tipus d'infracció.

Tot i que a ningú li agrada pagar una multa, els conductors tenen l'obligació de fer-ho. Actualment, això es pot dur a terme de moltes maneres, sempre respectant els terminis. Tot i això, també tenen el dret de reclamar si així ho consideren.

Pot haver-hi errors a l'hora de pagar les multes

Algunes vegades, pot haver-hi errors a l'hora d'abonar les sancions. Aquests poden donar-se per part de l'Administració, però també per part dels mateixos conductors. Per exemple, es pot pagar una sanció per duplicat.

També pot ser que el conductor se n'adoni, després de pagar la multa, que s'ha equivocat amb l'import. Per a aquests casos, des de la DGT han volgut recordar què cal fer per solucionar aquest tipus de problemes.

Com sol·licitar la devolució dels diners a la DGT

Posar una reclamació, si t'ha succeït una cosa anterior, és senzilla i es pot efectuar a través de diferents canals. A més, també ho pots fer de forma presencial a les Prefectures Provincials de Trànsit.

Tot i això, és possible dur a terme el procés pel Registre Electrònic de la Seu Electrònica de la DGT. Per això, abans t'has d'assegurar que la multa l'ha imposat l'organisme i no un Ajuntament, per exemple, ja que aleshores no podràs al·legar així.

Documents que cal presentar

Per efectuar la reclamació, un procés gratuït, sí que necessitaràs adjuntar els documents següents:

  • Sol·licitud de devolució de taxes o sancions impresa i emplenada.
  • Justificant del pagament de la multa on apareix el número d'expedient sancionador per a aquells casos en què es pot la devolució per pagament duplicat si és el mateix dia o per si la persona ha efectuat un pagament diferent del sancionat.
  • Justificant de l'autorització del sancionat per realitzar la reclamació del pagament si no és el titular ni el pagador.
  • Còpia de la resolució del recurs o reclamació, si això és la causa de la devolució.

D'altra banda, el tràmit no ha de dur-lo a terme l'interessat. Un tercer també pot actuar representant-ho. En aquest cas, caldrà tenir sempre una autorització del sancionat.