Una família fa compres a un supermercat i al cercle uns bitllets d'euro

SOCIETAT

L'ajut familiar de fins a 2.500 € que dona una comunitat: per farmàcies i supermercats

La quantia del Bo Naixement, aquesta ajuda familiar, queda condicionada a les rendes de la família i al nombre de fills que es tinguin

El problema de natalitat que arrossega Espanya des de fa anys comença a ser preocupant. Les solucions que implementen les diferents administracions no semblen donar els resultats esperats. Però hi ha ajudes que poden resultar desconegudes, com és el xec de 2.500 euros per a compres a diversos establiments de primera necessitat.

Funciona amb gran èxit a Castella i Lleó, i al llarg d'aquest any es prorrogarà aquesta subvenció pensada per posar les coses més senzilles a les famílies vulnerables.

Aquest bo familiar se'l coneix com a Bo Naixement. Poden optar-hi les persones empadronades a la comunitat que hagin tingut fills a partir de l'1 de gener de 2023. Això sí, per presentar la sol·licitud hi haurà un termini màxim de tres mesos des que es produeix el naixement o adopció.

El Bo Naixement té dos terminis

Els que finalment puguin beneficiar-se d'aquesta ajuda rebran a casa una targeta de prepagament. Amb ella tindran la possibilitat de fer-se amb béns i serveis en aquells locals adherits a la campanya. Trigarà només una setmana a arribar a la bústia de casa per correu certificat.

En un primer moment, només es disposarà de la meitat de la subvenció. L'altra meitat del Bo Naixement es cobrarà un cop passats sis mesos.

Les famílies podran fer ús de la targeta a diferents tipus de comerços. És el cas de farmàcies, parafarmàcies, supermercats, botigues de puericultura o locals especialitzats en articles per a la infància. El que es pretén és facilitar als sol·licitants tot aquell material necessari per als primers mesos de vida dels petits.

Les sol·licituds del Bo Naixement s'han de fer a través de la Seu Electrònica de la Junta de Castella i Lleó.

Quina quantia es cobra del Bo Naixement per fill?

L'ajut a percebre pot arribar fins a 2.500 euros. Però l'import final del Bo Naixement dependrà de les rendes i del nombre de fills que se'n tinguin.

Per a les famílies amb rendes de fins a 40.000 euros, l'ingrés arribarà als 1.500 euros per al primer fill. Pel segon serà de 2.000 euros, mentre que per al tercer i següents de 2.500.

Es reduirà la quantia per a les rendes entre 40.000 i 60.000 euros. Quan es tracti del primer fill obtindran 1.000 euros, davant dels 1.500 euros que obtinguin pel segon i 2.000 pel tercer o següents.

Per sobre dels 60.000 euros, l'ajuda quedarà en 500, 1.000 o 1.500 euros, respectivament, seguint l'ordre assenyalat per descendent.

Ajuts per a les famílies amb fills nounats a Castella i Lleó

Fins a 40.000€ de rendaEntre 40.000 i 60.000€ de rendaPer sobre de 60.000 € de renda
1r fill: 1.500 €1r fill: 1.000 €1r fill: 500 €
2n fill: 2.000 €2n fill: 1.500 €2n fill: 1.000 €
3r fill i següents: 2.500 €3r fill i següents: 2.000 €3r fill i següents: 1.500 €

Aquestes quantitats es podrien veure duplicades quan el menor presenti un grau de discapacitat igual o superior al 33%.