Muntatge de dos homes grans, possiblement jubilats i pensionistes, asseguts en un banc i al costat dret una cartera tancada
ECONOMIA

Aquesta és la pensió que cobraràs amb un sou inferior a 1.000 euros

Podeu considerar l'ús de simuladors disponibles en línia per obtenir una estimació més precisa de la vostra pensió

Entendre com es calcula la pensió de jubilació a Espanya pot ser complicat, especialment si el sou mensual és inferior a 1.000 euros. A continuació, es desglossen els elements essencials que determinen la pensió a què tindràs dret quan arribi el moment de jubilar-te, d'acord amb les normatives actuals de la Seguretat Social.

La pensió de jubilació no depèn directament del salari mensual que hagis rebut, sinó de la base de cotització i els anys que hagis cotitzat al llarg de la teva vida laboral. La base de cotització és la quantitat sobre la qual es calculen les teves contribucions a la Seguretat Social i acostuma a ser més gran que el salari net que perceps a causa de la inclusió d'elements com les pagues extraordinàries.

Per calcular la teva pensió, primer cal determinar la base reguladora, que és la mitjana de les teves bases de cotització durant un període específic. El 2024, es prenen les 300 últimes bases de cotització (que corresponen aproximadament als darrers 25 anys) i es divideixen entre 350. Aquest número té en compte que les pensions es paguen en 14 mensualitats (12 ordinàries més 2 extraordinàries).

Si el teu sou és inferior a 1.000 euros, és possible que la teva base de cotització estigui propera a la base mínima establerta per la Seguretat Social. Per exemple, el 2024, la base mínima és de 1.260 euros al mes, independentment que el teu salari sigui menor.

Pensionista mirant amb preocupació unes factures

Els anys cotitzats i el percentatge de la pensió

El pas següent és aplicar el percentatge corresponent als anys que has cotitzat. El sistema espanyol de pensions atorga un 50% de la base reguladora a aquells que han cotitzat durant almenys 15 anys. A partir d'aquí, per cada mes addicional de cotització, s'afegeix un petit percentatge extra (0,21% per cadascun dels propers 49 mesos i 0,19% pels 209 mesos següents).

Això vol dir que per obtenir el 100% de la teva base reguladora, necessitaries haver cotitzat almenys 36 anys i 6 mesos. Si heu cotitzat menys, la vostra pensió serà proporcionalment menor.

Per il·lustrar-ho, considerem un treballador que ha cotitzat durant 20 anys amb un sou inferior a 1.000 euros. Si la base de cotització mitjana en aquest cas és de 1.000 euros, la base reguladora també seria de 1.000 euros. Amb 20 anys de cotització, s'aplica un percentatge del 62,4% a aquesta base reguladora i resulta en una pensió mensual d'aproximadament 624 euros.

Per a aquells amb sous inferiors a 1.000 euros, és fonamental entendre que la base de cotització pot ser més gran a causa de les normatives que asseguren una base mínima. Per tant, encara que el teu sou sigui baix, la base de cotització sobre la qual es calcula la teva pensió podria ser més alta, cosa que resulta en una pensió més favorable del que podries anticipar inicialment.

En alguns casos, si la pensió calculada és molt baixa, es pot recórrer als complements a mínims per assolir la quantia mínima que garanteix un ingrés suficient. Aquests complements són aplicables segons la situació familiar i econòmica del pensionista.

➡️ Pensions ➡️ Economia

Més notícies: