Muntatge amb mans d'una persona gran i un cercle amb diversos bitllets d'euro

ECONOMIA

Més de 6.000 euros de paga extra per a aquests pensionistes

S'ajusten les pensions de viduïtat i anuncia una paga extra d'estiu que podria superar els 6.000 euros

Aquest any, el 2024, la pensió de viduïtat a Espanya ha experimentat un notable increment. Un ajustament històric que es tradueix en un augment del 14% a les mensualitats, superant per primera vegada els 1.000 euros.

Aquest increment és especialment significatiu per a aquells que depenen d'aquesta prestació després de la pèrdua del cònjuge, excònjuge o parella de fet inscrita. Està destinat a proporcionar un suport econòmic crucial en moments de vulnerabilitat.

Imatge de fons d'una dona traient diners d'un caixer i una altra d'una persona amb monedes d'euro a la mà

Un increment històric i una paga extra considerable

Les pensions mínimes de viduïtat estan en procés d'equiparar-se progressivament a les pensions mínimes de jubilació. Aquesta equiparació implica un augment substancial i oscil·la entre 1.775 i 3.800 euros mensuals en un termini de quatre anys.

El 2024, la quantia de la pensió de viduïtat ha passat de 906 euros a 1.033 euros mensuals. Aquesta millora no només reforça la seguretat econòmica dels beneficiaris, sinó que també reflecteix el compromís del Govern amb les persones en situació de viduïtat.

Per a alguns beneficiaris, aquesta revaloració els permetrà assolir la quantia màxima de la pensió de viduïtat, que és de 3.175,04 euros mensuals. Quan s'aboni la paga extra d'estiu, aquests beneficiaris rebran una quantia total fins a 6.350,08 euros.

Una dona fa càlculs amb una llibreta i una calculadora, amb un cercle on es veuen diversos bitllets

El Govern està avaluant la possibilitat de considerar els anys de cotització del causant a la pensió de la persona vídua. Es busca garantir la protecció dels beneficiaris de 65 anys o més, per als quals aquesta pensió és la principal font d'ingressos.

Requisits per accedir a la pensió de viduïtat

Per poder beneficiar-se de la pensió de viduïtat, cal complir certs requisits específics:

1. Matrimoni: Si la mort va ser per malaltia anterior al matrimoni, el cònjuge ha de complir un d'aquests requisits: demostrar que el matrimoni va durar almenys un any, van conviure almenys dos anys, o van tenir fills en comú.

2. Parelles de fet: El supervivent ha de provar que la parella estava registrada almenys dos anys abans de la mort i que van conviure cinc anys o van tenir fills en comú.

3. Divorcis o separacions judicials: Cal acreditar el cobrament d'una pensió compensatòria i no estar en una nova relació. Per a divorcis abans del 2008, no cal la pensió compensatòria si han passat menys de 10 anys des de la separació. Tampoc si el matrimoni va durar almenys 10 anys, van tenir fills en comú o el beneficiari en té almenys 50.

A més, les dones que puguin demostrar que eren víctimes de violència de gènere al moment de l'extinció de la parella de fet tenen dret a la pensió de viduïtat.

➡️ Pensions ➡️ Economia

Més notícies: